A.D.D WORLD WIDE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.D.D WORLD WIDE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.256.675

Publication

07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 30.09.2013 13613-0296-012
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 26.09.2012 12591-0044-013
02/02/2012
,-- Wied Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,111.111 ~i n~u~uu~u~i

029561*

~:e Yefo l9eDILad n~ gotxpban: r' ,-, r9reyerpon, ~p

Grifie 0 1AN, 2012

Ondernemingsnr : 0461256675

Benaming

(voluit) : A.D.D. WORLD WIDE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Schupstraat 9/11

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "A.D.D. WORLD WIDE", opgemaakt door het ambt van meester Tom Verhaegen, notaris met standplaats te Overijse, op dertien december tweeduizend en elf, "Geregistreerd te kantoor Overijse, de veertien december tweeduizend en elf. Twee bladen, geen verzendingen. Boek 127, blad 85, vak 8. Ontvangen: vijfentwintig euro ( 25,00). De e.a. Inspecteur, a/i (getekend) K. GUNS", blijkt dat:

1)De vergadering besloten heeft om de zetel te verplaatsen van Antwerpen, Schupstraat 9/11, bus 129, 2de verdieping Blok D, room 2008 naar 1030 Brussel, Vergoteplein 34.

Ingevolge voormelde beslissing, de vergadering besloten heeft in artikel 2 van de statuten de nieuwe zetel van de vennootschap te vermelden.

2)De vergadering besloten heeft de voorzitter te ontslagen van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur op 1 december 2011 overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen waarin het voorstel tot doelsuitbreiding omstandig wordt verantwoord met aangehecht een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2011, hetzij minder dan 3 maanden oud.

Een exemplaar van dit verslag en de staat blijven hieraangehecht.

Vervolgens de vergadering besloten heeft het doel van de vennootschap uit te breiden door het toevoegen van volgende, bijkomende paragraaf tussen de bestaande 2de en 3de paragraaf in artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap kan aan derden, zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen, geld lenen. Ze kan zich eveneens borg stellen en alle zakelijke zekerheden verstrekken in het voordeel van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, dit in de meest ruime zin".

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Notaris Tom Verhaegen

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte van de statutenwijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 30.08.2011 11488-0231-014
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 31.01.2011 11021-0348-016
09/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 04.11.2009 09845-0226-016
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 23.12.2008 08872-0053-014
28/03/2008 : AN324380
13/04/2007 : AN324380
20/07/2006 : AN324380
12/08/2004 : AN324380
24/07/2003 : AN324380
13/09/2002 : AN324380
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 29.09.2015 15629-0438-012
16/01/2002 : AN324380
15/06/2000 : AN324380
24/12/1999 : AN324380
13/08/1997 : AN324380

Coordonnées
A.D.D WORLD WIDE

Adresse
VERGOTEPELIN 34 1030 BRUSSEL

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale