100 GRADEN CELCIUS, AFGEKORT : 100° C

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 100 GRADEN CELCIUS, AFGEKORT : 100° C
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 823.709.350

Publication

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 30.08.2012 12508-0383-011
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.08.2011 11526-0393-011
10/04/2015
111Hfl W! III~I~IINVNI

*150 2355+

mod 1 S.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

{kL,.+ER ~.,..E.1v!rF00

" " " " " " " " " .... - l 1,14't~55!

l

\ Crie. i " eGsuw3feKvat1 tCprc~isndE1

teji~i~ri;,_,..,___

Ondememingsnr ; 0823.709.350

Benaming (voluit) :100 graden celcius

(verkort) : 1000 C

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Speelbergweg 31

3020 Herent (Veltem-Beisem)

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering (doel + benoeming)

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Jean-Pierre

Rooman, te Leuven, op 27 maart 2015, van de BVBA "100 graden celcius", afgekort "100 C", BTW

8E0823.709.350 RPR Leuven, blijkt dat er de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten

werden gebracht:

9, bestuur en vertegenwoordiging:

De vergadering besluit om voor onbepaalde tijd n bijkomende zaakvoerder te benoemen,

namelijk:

mevrouw LUTS Liesje Katrien Riet (NN 74.05.19-160.83), geboren te Leuven op 19 mei 1974,

wonende te 3020 Herent, Speelbergweg 31.

Aan haar is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de

vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij oefent deze bevoegdheid

individueel uit.

11. doel: Het doel van de vennootschap werd aangevuld met de volgende bepalingen, in te lassen

tussen het eerste en het tweede lid van de omschrijving van het doel:

"h) Behandeling shiatsu, shiatsu en massageopleidingen, het verstrekken van craniosacraal

therapie, voetreflexologie, Oosterse therapien, massages;

: i) Coaching, individuele begeleiding en therapie;

j) Kooklessen, lezingen en workshops organiseren;

',: k) Verkoop van voedingssupplementen, uitbaten van een webshop;

I) Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;

m) Vervaardigen van gebreide en gehaakte artikelen en overige kleding;

n) Verschaffen van !agies voor kortstondig verblijf."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Jean-Pierre Rooman, geassocieerd notaris

Werd samen met dit uittreksel neergelegd

- de uitgifte;

het verslag van de zaakvoerder met de staat van activa en passiva;

- de gecordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 31.08.2015 15556-0387-011

Coordonnées
100 GRADEN CELCIUS, AFGEKORT : 100° C

Adresse
SPEELBERGWEG 31 3020 VELTEM-BEISEM

Code postal : 3020
Localité : Veltem-Beisem
Commune : HERENT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande