AGRO|BEDRIJFSHULP, IN HET FRANS : AIDE|AGRICOLE, IN HET DUITS : AGRO|BETRIEBSHILFE

Association sans but lucratif


Dénomination : AGRO|BEDRIJFSHULP, IN HET FRANS : AIDE|AGRICOLE, IN HET DUITS : AGRO|BETRIEBSHILFE
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 447.910.168

Publication

28/04/2014 : ontslagen - benoeming Raad van Bestuur
Tijdens de algemene vergadering van 27 maart 2014 vonden volgende wijzigingen plaats:

ontslag aïs bestuurders

Johan Dejonckheere, Kleîne Korenbloemstraat 2, 8820 Torhout, geboren te Zwevezele, rijksregisternummer

62.06.22-289-07.

Eric Schollier, Beiaardstraat 49,8870 Izegem, geboren te Deinze, rijksregisternummer 65.05.25-487-66. Peter h3ruggen, Corversstraat 20,3700 Tongeren, geboren te Luik, rijksregisternummer 60.04.10-075-40

nieuwe bestuurder:

Peter Van Bossuyt, Rîetorchïsstraat 9, 9041 Oostakker, geboren te Gent, rijksregisternummer

53.05.17-011-45 werd krachtens artikel 13.3 van de statuten verkozen.

De Raad van Bestuur is aïs volgt samengesteld:

Voorzitter: Hubert Gysel, Bosstraat 11,9080 Lochristi.

Ondervoorzitter: Paul Ceyssens, Kaulillerweg 93,3950 Bocholt. Bestuurders : August Mertens, Blauwbossen 24,2322 Minderhout. Paul Vercammen, Spreet 11,2500 Lier.

Dirk Blllen, Tongersesteenweg 247,3800 Brustem. Luc De Vos, Voldersstraat 13, 9080 Lochristi. Paul Cerpentier, Heerbaan 1a, 9190 Kemzeke.

Godelieve Hostens, Nonnendijk 1,8340 Lapscheure.

Marie-Jeanne Braeken, Kessenicherweg 34,3640 Kessenich. Koen Campforts, Stenehei 60,2480 Dessel.

Jos Vander Perre, Boskantstraat 61,1840 Steenhuffel. Peter Van Bossuyt, Rîetorchïsstraat 9,9041 Oostakker

Georges Van Keerberghen, Pater IsidoorTaymansstraat 110,3090 Overijse. Gedelegeerd Bestuurder ; Joris Van Olmen, Langendries 12,2460 Tielen.

Ben Kusters, Secretaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
12/04/2013
M0D2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie .

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Ko;}~la, 2013

te Leuven, de u

DE GRIFFIER;

Griffie

URN

N

i

I

Ondernemingsnr : 0447.910.168

Benaming

(voluit) : agroibedrijfshulp

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Diestsevest 40, 3000 Leuven

Onderwerp akte : benoemingen Raad van Bestuur

Tijdens de algemene vergadering van 20 maart 2013 vonden volgende wijzigingen plaats:

herkozen als bestuurders voor een termijn van 6 jaar:

Godelieve Hostens, Nonnendijk 1, 8340 Lapscheure,(60510411957 Torhout), rijksregistemummer 57.04.05-

302-94.

nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar.

Campforts Koen, Stenehei 60, 2460 Dessel,(2810711981 Mol), rijksregistemummer 81.07.28-257-71 Vander Perre Jos, Boskantstraat 61, 1840 Steenhuffel,(0911 211 95 0 Merchtem), rijksregisternumme 50.12,09-361-18

Paul Ceyssens, Kaulilierweg 93, 3950 Bocholt, (0110711969 Bocholt), rijksregisternummer 69.07.01-205-02 werd verkozen tot ondervoorzitter.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Hubert Gysel, Bosstraat 11, 9080 Lochristi.

Ondervoorzitter: Paul Ceyssens, Kaulillerweg 93, 3950 Bocholt.

Bestuurders : August Mertens, Blauwbossen 24, 2322 Minderhout.

Paul Vercammen, Spreet 11, 2500 Lier.

Dirk Billen, Tongersesteenweg 247, 3800 Brustem.

Luc De Vos, Voldersstraat 13, 9080 Lochristi.

Paul Cerpentier, Heerbaan la, 9190 Kemzeke.

Johan Dejonckheere, Kleine Korenbloemstraat 2, 8820 Torhout.

Godelieve Hostens, Nonnendijk 1, 8340 Lapscheure.

Eric Schollier, Beiaardstraat 49, 8870 Izegem.

Marie-Jeanne Braeken, Kessenicherweg 34, 3640 Kessenich.

Koen Campforts, Stenehei 60, 2480 Dessel,

Jos Vander Perre, Boskantstraat 61, 1840 Steenhuffel.

Georges Van Keerberghen, Pater Isidoor Taymansstraat 110, 3090 Overijse.

Peter Bruggen, Corversstraat 20, 3700 Tongeren.

Gedelegeerd Bestuurder : Joris Van Olmen, Langendries 12, 2460 Tielen.

Ben Kusters,

Secretaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bjiagen bij lidllagiscfi Staatsbd = 2704/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/05/2012
MOD 2.2

Uti~t~~t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

u

II iii i iiiiwi ii iuiiirii

12087089*

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Kg o hartdei

te Leuven, de b APR, 1012

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel 0447.910.168

agrolbedrijfshulp

Vereniging zonder winstoogmerk Diestsevest 40, 3000 Leuven

Onderwerp akte _ ontslagen- benoemingen Raad van Bestuur

Tijdens de algemene vergadering van 22 maart 2012 vonden volgende wijzigingen plaats:

ontslag als bestuurders:

Ivo Caeyers, Roerdompstraat 23, 2440 Geel, (15/7/1958 Geel) rijksregistemummer 58.07,15-117-21

Jan Vander Perre, Terlinden 149, 1785 Merchtem, (1210611949 Merchtem) rijksregistemummer 49.06.12-

469-48.

Johan Reynders, Dorpsstraat 41, 3294 Molenstede, (1610811960 Leuven) rijksregistemummer 60.08.16-

405-43.

Ingrid Naenen, Lozenhoek 3, 2590 Beriaar, (1110211969 Mortsel) rijksregistemummer 69.02.11-274-83

herkozen als bestuurders voor een termijn van 6 jaar:

Lue De Vos, Voldersstraat 13, 9080 Lochristi, C07/06/1968 Sint-Amandsberg) rijksregisternummer 68.06.07-

357-30.

Paul Ceyssens, Kaulillerweg 93, 3950 Bocholt, (01/0711969 Bree) rijksregisternummer 69.07.01-205-02.

nieuwe bestuurder voor een termijn van zes jaar:

Dirk Billen, Tongersesteenweg 247, 3800 Brustem, (05/03/1958 Sint-Truiden) rijksregisternummer

58.03.05-329-81

Hubert Gysel, Bosstraat 11, 9080 Lochristi (1010811948 Zelzate), rijksregisternummer 48.08.10-411-62 werd verkozen als nieuwe voorzitter.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Hubert Gysel, Bosstraat 11, 9080 Lochristi.

Bestuurders : August Mertens, Blauwbossen 24, 2322 Minderhout.

Paul Vercammen, Spreet 11, 2500 Lier.

Dirk Billen, Tongersesteenweg 247, 3800 Brustem.

Luc De Vos, Voldersstraat 13, 9080 Lochristi.

Paul Cerpentier, Heerbaan la, 9190 Kemzeke.

Johan Dejonckheere, Kleine Korenbioemstraat 2, 8820 Torhout.

Godelieve Hostens, Nonnendijk 1, 8340 Lapscheure.

Paul Ceyssens, Kaulillerweg 93, 3950 Bocholt.

Erie Schollier, Beiaardstraat 49, 8870 Izegem.

Marie-Jeanne Broeken, Kessenicherweg 34, 3640 Kessenich.

Georges Van Keerberghen, Pater lsidoor Taymansstraat 110, 3090 Overijse.

Peter Bruggen, Corversstraat 20, 3700 Tongeren.

Gedelegeerd Bestuurder : Joris Van Olmen, Langendries 12, 2460 Tielen.

Ben Kusters,

Secretaris.

Bijlagen bil lmt_Br1g1s_ch_Staatsbla.d_ 09/05/2012 _Annexer du 1>4oniteur--beige

Op de laetsle blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging. stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handlekening.

17/06/2011
,61019 MOD 2.2

ffl

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffieNeergelegd ter griffie der echtbark van Koophandel

;e Leuven, de 0 6 JUNI 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

bel ai Be Sta

+11090587"

Ondernemingsnr : 0447.910.168

Benaming

(voluit) : agrolbedrijfshulp

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Diestsevest 40, 3000 Leuven

Onderwerp akte : ontslag Raad van Bestuur

Tijdens de algemene vergadering van 24 maart 2011 werd het ontslag aanvaard van Joseph Bischoff, Bammersweide 18,4851 Gemmenich, rijksregistemummer 58.02.09-291-89

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Ivo Caeyers, Roerdompstraat 23, 2440 Geel.

Bestuurders : August Mertens, Blauwbossen 24, 2322 Minderhout.

Paul Vercammen, Spreet 11, 2500 Lier.

Hubert Gysel, Bosstraat 11, 9080 Lochristi.

Luc De Vos, Voldersstraat 13, 9080 Lochristi.

Paul Cerpentier, Heerbaan la, 9190 Kemzeke.

Johan Dejonckheere, Kleine Korenbloemstraat 2, 8820 Torhout.

Godelieve Hostens, Nonnendijk 1, 8340 Lapscheure.

Jan Vander Perre, Terlinden 149, 1785 Merchtem.

Johan Reynders, Dorpsstraat 41, 3294 Molenstede.

Paul Ceyssens, Kaulillerweg 93, 3950 Bocholt.

Eric Schollier, Beiaardstraat 49, 8870 Izegem

Ingrid Naenen, Lozenhoek 3, 2590 Berlaar

Marie-Jeanne Braeken, Kessenicherweg 34, 3640 Kessenich

Georges Van Keerberghen, Pater Isidoor Taymansstraat 110, 3090 Overijse.

Peter Bruggen, Corversstraat 20, 3700 Tongeren.

Gedelegeerd Bestuurder : Joris Van Olmen, Langendries 12, 2460 Tielen

Ben Kusters,

Secretaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen iij hetBelgisclrStaatsblact -17/06/2011 = Annexesilu-Moniteur-belge

22/04/2011
MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophan~def

ta Leuven, de 2Plt

DEG!Pen?:

Griffie

a

*iiosaeaa*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0447.910.168

(voluit) : agrolbedrijfshulp

(verkort) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : Vereniging zonder winstoogmerk

Diestsevest 40, 3000 Leuven

ontslag Raad van BestuurTijdens de algemene vergadering van 24 maart 2011 werd het ontslag aanvaard van Jan Gielen, Bomerstraat 3, 3990 Peer, rijksregistemummer 57.06.16-289-82

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Ivo Caeyers, Roerdompstraat 23, 2440 Geel.

Bestuurders : August Mertens, Blauwbossen 24, 2322 Minderhout.

Paul Vercammen, Spreet 11, 2500 Lier.

Hubert Gysel, Bosstraat 11, 9080 Lochristi.

Luc De Vos, Voldersstraat 13, 9080 Lochristi.

Paul Cerpentier, Heerbaan la, 9190 Kemzeke.

Johan Dejonckheere, Kleine Korenbloemstraat 2, 8820 Torhout.

Godelieve Hostens, Nonnendijk 1, 8340 Lapscheure.

Jan Vander Perre, Terlinden 149, 1785 Merchtem.

Johan Reynders, Dorpsstraat 41, 3294 Molenstede.

Paul Ceyssens, Kaulillerweg 93, 3950 Bocholt.

Eric Schollier, Beiaardstraat 49, 8870 Izegem

Ingrid Naenen, Lozenhoek 3, 2590 Berlaar

Marie-Jeanne Braeken, Kessenicherweg 34, 3640 Kessenich

Joseph Bischoff, Bammersweide 18, 4851 Gemmenich.

Georges Van Keerberghen, Pater Isidoor Taymansstraat 110, 3090 Overijse.

Peter Bruggen, Corversstraat 20, 3700 Tongeren.

Gedelegeerd Bestuurder : Joris Van Olmen, Langendries 12, 2460 Tielen

Ben Kusters,

Secretaris.

07/05/2015
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

W

Voor- r

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

MO0 2.2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

NEERGELEGD

2 ...._.-

~# APR. Z01~

GriffeRechtbackvara Koophandel

Ondernemingsnr : Benaming 0447.910.168

(voluit) agrolbedrijfshulp

(verkort) : Vereniging zonder winstoogmerk

Rechtsvorm : Diestsevest 40, 3000 Leuven

Zetel :

Onderwem akte : ontslagen - benoeming Raad van Bestuur

Tijdens de algemene vergadering van 25 maart 2015 vonden volgende wijzigingen plaats:

ontslag als bestuurders:

Hubert Gysel, Bosstraat 11, 9080 Lochristi, (10/08/1948 Zeszate), rijksregistemummer 48.08.10-411-62.

August Mertens, Blauwbossen 24, 2322 Minderhout, (1510311963 Hoogstraten) rijksregistemummer.

63.03.15-095-23.

Paul Vercammen, Spreet 11, 2500 Lier,(1110911957 Lier) rijksregistemummer 57.09.11-477-65.

Paul Cerpentier, Heerbaan la, 9190 Kemzeke,(0110811957 Stekene) rijksregisternummer 57.08.01-235-18,

nieuwe bestuurders:

T'Jampens Willy, Lichtelarestraat 102, 9080 Lochristi, (07/03/1958 Gent) rijksregistemr. 58.03.07-519-25 Luc Messely, lzegemsestraat431/22, 8501 Heule, (04/12/1957 Lendelede) rijksregistemr. 5712.04-167-24 Raf Seldeslachts, Stationsstraat 75, 3360 Lovenjoel, (10/03/1972 Leuven) rijksregistemr.72.03.10-447-10

Paul Ceyssens werd verkozen als nieuwe voorzitter,

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Paul Ceyssens, Kaulillerweg 93, 3950 Bocholt.

Bestuurders : Dirk Billen, Tongersesteenweg 247, 3800 Brustem,

Luc De Vos, Voldersstraat 13, 9080 Lochristi.

Godelieve Hostens, Nonnendijk 1, 8340 Lapscheure.

Marie-Jeanne Braeken, Veldstraat 25, 3640 Kessenich,

Koen Carnpforts, Stenehei 60, 2480 Dessel,

Jos Vander Perre, Boskantstraat 61, 1840 Steenhuffel.

Willy T'Jampens, Lichtelarestraat 102, 9080 Lochristi.

Raf Seldeslachts, Stationsstraat 75, 3360 Lovenjoel

Luc Messely, Izegemsestraat 431 bus 22, 8501 Heule,

Peter Van Bossuyt, Rietorchisstraat 9, 9041 Oostakker

Georges Van Keerberghen, Pater Isidoor Taymansstraat 110, 3090 Overijse.

Gedelegeerd Bestuurder : Joris Van Olmen, Langendries 12, 2460 Tielen.

Ben Kusters,

Secretarie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.03.2008, NGL 27.03.2008 08085-0380-016

Coordonnées
AGRO|BEDRIJFSHULP, IN HET FRANS : AIDE|AGRIC…

Adresse
DIESTSEVEST 40 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande