CAMPINE CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CAMPINE CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 826.676.857

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 25.04.2014, NGL 28.04.2014 14101-0135-009
16/04/2014
Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel MIDDENSTRAAT 31 TE 9506 GERAARDSBERGEN (volledig adres)

; Onderwerp akte WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Aanwezig: Campine Kris en Campine Dea

Met riparigheld van stemmen worden er volgende beslissingen genomen:

1.Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel op Middenstraat 31 te zandbergen te verplaatsen naar de; Franklin Rooseveltlaan 300 te 9000 Gent.

Opgesteld te Zandbergen, 5 januari 2014

Zaakvoerder

Campine Kris Campine Dea

Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de buitengewone algemene vergadering

ModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flhIIII II flhI III

*14082478*

\fi

behr

aai

Bel

Staa

UIII

5).'ev4\ Oudenaarde 04 APR. dlit

Griffie

'

Ondernerningsnr :0826676857

' Benaming

(voluit) : "CAMPINE CONSULTING" (verkort):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.05.2013, NGL 31.05.2013 13144-0358-009
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 12.03.2012, NGL 27.04.2012 12101-0132-009

Coordonnées
CAMPINE CONSULTING

Adresse
MIDDENSTRAAT 31 9506 GERAARDSBERGEN

Code postal : 9506
Localité : Grimminge
Commune : GERAARDSBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande