A + TELECOM

Divers


Dénomination : A + TELECOM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 807.680.990

Publication

11/12/2013
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

I

Motl 2.t

t~~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0807.680.990

Benaming

(voluit) : A+ TELECOM

Rechtsvorm : Coperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Halstraat 188, 3550 Neusden - Zolder

Onderwerp akte : Benoeming niet-statutair zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering van 02/10/2013 heeft de benoeming van Dhr. Munoz - Escudero Luis, Halstraat 188, 3550 Heusden - Zolder, als niet - statutair zaakvoerder van de vennootschap aanvaard. De benoeming gaat in vanaf 15/10/2013.

Tegelijkertijd hiermede neergelegd: PV van de buitengewone algemene vergadering

Munoz - Soccio Alex zaakvoerder

HECHTBANK VAN KOOVIIANDEL

2 9 . -11- 2013

HASSELT Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/03/2013
Ondernemingsnr : 0807.680.990

Benaming

(voluit) : A+ TELECOM

(verkort) :

Rechtsvorm : Coperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Halstraat 188, 3550 Neusden - Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming niet-statutair zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering van 08/02/2013 heeft de benoeming van Dhr. Materne Koen, St. - Luciastraat 37, 3700 Tongeren, als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap aanvaard. De benoeming gaat in vanaf 08102/2013.

Tegelijkertijd hiermede neergeigd: PV van de buitengewone algemene vergadering

Munoz - Soccio Alex

zaakvoerder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 0 -02- 2013 HAego

Voor

behou aan h Belgis

Staatst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2012
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111

" iaoasqe

Rechtbank van koophandel

I FEB. 2012

te HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0807.680.990

Benaming

(voluit) : A+ Telecom

(verkort) :

Rechtsvorm : CVOA

Zetel : Elfde Julilaan 7 - 3550 Heusden-Zolder.

(volledig adres)

Onderwee akte : Adreswijziging van de maatschappelijke zetel.

Op de Bijzonder Algemene Vergadering van 2 januari 2012 wordt de beslissing genomen om het adres van de maatschappelijjke zetel te verplaatsen naar Halstraat 188 te 3550 Heusden-Zolder.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Getekend,

Munoz-Socio Alex,

Bestuurder.

Bijlagen bT 7itITlgiscT Siifsb1 U -2'77UZ/2U12 - Annexes d 1Viniteur beTg

Coordonnées
A + TELECOM

Adresse
HALSTRAAT 188 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Code postal : 3550
Localité : HEUSDEN-ZOLDER
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande