1045

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 1045
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 446.609.873

Publication

10/07/2013
Mol WOtd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(ll1IlMII~NNWRA~I~V~N1UI

*13105977

entusen

fl 1 JUL 2013,

Griffie

Ondernemingsnr : 0446609873

Benaming

(voluit) : 1045

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Bloemenstraat 14 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : OVERBRENGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het verslag van de buitengewone vergadering gehouden op 21 mei 2013 blijkt dat de maatschappelijke

zetel vanaf 24 mei 2013 overgebracht wordt naar:

Boomsesteenweg 690

2610 Wilrijk

Stephane Svens

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 15.06.2012 12178-0136-011
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 04.08.2011 11379-0518-011
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 08.06.2010 10158-0355-012
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.09.2009 09785-0171-015
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 31.07.2008 08489-0252-017
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 02.08.2007 07525-0100-018
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 19.09.2006 06787-1729-016
30/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 29.09.2005 05754-3710-016
03/08/2005 : AN289920
14/12/2004 : AN289920
01/03/2004 : AN289920
08/08/2003 : AN289920
07/11/2001 : AN289920
05/03/1992 : AN289920

Coordonnées
1045

Adresse
BLOEMENSTRAAT 14 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale