4K DECOR ANTWERPEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4K DECOR ANTWERPEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.863.161

Publication

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 31.08.2012 12515-0498-011
03/09/2012
MO 2.0

ry4 ~ w in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

A

*iaiasise*

68 aandelen

66 aandelen

66 aandelen

200 aandelen

KART Haci KART Mehmet KART Umit

~.~

.~ ~-~~ f .S~;' ~~~

23 AUG 2012

Griffie

Ondememingsnr : 0888 863161

Benaming

(voluit) : 4K DECOR ANTWERPEN

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Josaphatstraat, 260 te 1030 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag -

PROCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24/07/2012

Ontslag van KART Murat wonende,Maurice Maeterlincksesteenweg, 16 te 1030 Brussel als vennoot vanaf 24/07/2012 en geeft 16 aandelen aan KART Mehmet, 16 aandelen aan KART Umit, 18 aandelen aan KART Huseyin

Nieuwe verdeling aandelen,

KART Haci

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 06.09.2011 11536-0322-013
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.08.2010, NGL 31.08.2010 10511-0501-014
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 30.10.2009 09837-0316-015
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 29.09.2008 08756-0298-015
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 28.08.2015 15501-0227-008

Coordonnées
4K DECOR ANTWERPEN

Adresse
JOSAPHATSTRAAT 260 1030 SCHAARBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale