A & B BOUW

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & B BOUW
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.075.573

Publication

03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.08.2012, DPT 25.02.2014 14050-0574-008
03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 25.02.2014 14050-0596-007
08/11/2012
MOd Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

1

be a Bi VI

~tC

" 121821,5"

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 6 Ma 7512

Ondernemingsnr : 0878-075-573

Benaming

(voluit) : A&B Bouw

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Helmstraat n 95-97 2140 Borgerhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Veranderen adres zetel

De Zaakvoerder heeft beslist om vanaf 23/10/2012 de maatschappelijke zetel van de bvba A&B Bouw te verplaatsen naar Rue de la Seuwe n7 6061 Nlontigny-sur-Sambre

De Zaakvoerder

El Achari Abdelhay

30/10/2012
be

e, BI Sta

Mod Ward 11.1

it_ j In de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.leergolegd ter elle van de Rechtbank

Van Koophandel te Antwerpen, op 1 9 OKT, 2012 Griffie

111111111 lI iII liii I 111111111 IIl

" iai7aa7s*

Ondernemingsnr : 0878.075.573

Benaming

(voluit) : A & B BOUW

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Duinsteeg, 26, 2060 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar "Helmstraat, 95-97 te 2140 Borgerhout" en dit met ingang, vanaf 15 oktober 2012,

De zaakvoerder

El Achari Abdelhay

Op de laatste blz. van LuiK BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 11.08.2011 11390-0240-013
27/06/2011
Mac' 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteirwrisisii ter rifts ras do ROChike Via Xoeprna, ie Mfony, M

Griffie ! 5 JUNI 2011

IiI II I ii I Il I fi II i if Il NI

*11095154*

Vo behc aan Bel Staal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0878.075.573

Benaming

(voluit) : A 84 B BOUW

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Duinsteeg 26, 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en-benoeming zaakvoerder

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 08 juni 2011.

De heer Cherrak Abdelkader, wonende te 2060 Antwerpen, Duinsteeg 26 neemt ontslag als zaakvoerder.: Zijn ontslag wordt aanvaard en gaat in vanaf heden. Hem wordt kwijting verleend.

De heer El Achari Abdelhay, Rue de l'Athnn 1/B, 6140 Fontaine-l'Evque wordt benoemd als zaakvoerder vanaf heden.

De zaakvoerder

El Achari Abdelhay

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 26.08.2010 10445-0262-009
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 31.08.2009 09669-0183-010
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 28.08.2008 08631-0300-010
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 24.08.2007 07595-0047-010
02/10/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
A & B BOUW

Adresse
CHAUSSEE D'ALSEMBERG 402 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale