A & B PARTNERS

BV CVBA


Dénomination : A & B PARTNERS
Forme juridique : BV CVBA
N° entreprise : 466.425.389

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 20.06.2014 14207-0301-011
12/08/2013
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111]ii.jqlj1111illi

81tUnttES

Olriff G 20 13

Ondernemingsnr : 0466.425.389

Benaming

(volut) : A&B PARTNERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Coperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1000 Brussel, Willebroekkaai 37

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders

Blijkens het verslag van de jaarvergadering van 3 mei 2013 werden volgende beslissingen genomen.

Na te hebben vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders op einddatum zijn gekomen, beslist de

algemene vergadering om aile bestuurders te herbenoemen voor de duur van zes jaar vanaf 3 mei 2013

De raad van bestuur bestaat tot de jaarvergadering van 2019 uit de volgende leden:

-De heer Danil EYSENBRANDTS, met woonplaats te 2970 Schilde, Sint-Jobsteenweg 81;

-De heer Werner VANSTIPELEN, met woonplaats te 3520 Zonhoven, Donkeindeweg 108;

-De heer Marc VANDEMEULEBROEKE, met woonplaats te 9700 Oudenaarde, Keizer Karellaan 14;

-Mevrouw Franoise AMEZ, met woonplaats te 9870 Zulte, Roodborststraat 4;

-De heer Dirk BELON, met woonplaats te 9100 Sint-Niklaas (Belsele), Hemelsbreedte 113.

, De raad van bestuur herbenoemt de heer Danil EYSENBRANDTS, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder

voor de duur van zijn bestuursmandaat.

Voor eensluidend uittreksel,

Danil Eysenbrandts

Gedelegeerd bestuurder

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 03.07.2013 13268-0157-012
18/03/2013 : BLT004017
24/07/2012 : BLT004017
17/01/2012 : BLT004017
27/06/2011 : BLT004017
23/05/2011 : BLT004017
28/06/2010 : BLT004017
13/11/2009 : BLT004017
08/06/2009 : BLT004017
10/09/2008 : BLT004017
27/06/2007 : BLT004017
11/06/2007 : BLT004017
08/06/2005 : BLT004017
08/04/2005 : BLT004017
13/09/2004 : BLT004017
02/06/2004 : BLT004017
10/12/2003 : BLT004017
18/06/2003 : BLT004017
11/07/2002 : BLT004017
06/08/1999 : BLA101866
15/07/1999 : BLA101866

Coordonnées
A & B PARTNERS

Adresse
WILLEBROEKKAAI 37 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale