A-DECOR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-DECOR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.250.115

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2012, DPT 01.07.2014 14258-0422-010
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2014, DPT 01.07.2014 14258-0412-011
06/10/2011
' MOd2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11150451

e sEP

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vernie den : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 809250115

Benaming

(voluit) : A-DECOR

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 103 JAN VANDERSTRAETENSTRAAT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

" Onderwerp akte : Benoeming van een actief aandeeler

Op de buitengewone algemene vergadering van 21/09/2011, is er volgende besluiten met een parigheid van; de stemmen genoemen heer RAPITEANU Dumitru, 29.01.1977, als actief aandeeler te benoemen en deze, vanaf 01.10.2011.

AMITOAIE ban

zaakvoerder-

25/05/2011
Moi] 2.1

w 1 - ,. Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

u iii iiuiiliiiiuui~iiiii

+iio~easa* iu

Ondernemingsnr : 809250115

Benaming

(voluit) : A-DECOR

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 55 RUE DE LA PACIFICATION 1000 BRUSSELS

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De Algemene buitengewone Vergadering op 11.05.2011. De maatschappelijke zetel wordt heden verplaatst van 55 rue de la Pacification 1000 Bruxelles naar 103 Jan Vanderstraetenstraat 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

1 3 M EI

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.01.2015, DPT 30.05.2015 15143-0006-011
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.01.2015, DPT 30.05.2015 15143-0005-010
03/07/2015 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
03/07/2015 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 30.08.2015 15567-0505-009
22/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
A-DECOR

Adresse
AVENUE JEAN SOBIESKI 82 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale