A & G SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & G SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.570.770

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 24.06.2014 14206-0030-013
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 28.12.2012 12683-0322-010
11/01/2012
Motl 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktel

1!llJl1!ll/lIll//llll/ ll/Il!I/llll/!llJll!lli/Iiij Neergelegd ter griffie ven do ikchtbeok von goaphnndel te Aftiwcrpen, op

" izooesai*

2 .. ~ 2 9 DEC, 2011r 0479.570.770

A & G SOLUTIONS BVBA

'1S -d Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Kloosterstraat 67, B-2180, Antwerpen

- Ontslag en benoeming zaakvoerder

Tijdens de Algemene vergadering gehouden op 30/0912011, worden de volgende beslissingen genomen:

Beslissing 1: Met eenparigheid van stemmen wordt beslist, dhr. Galip Karabekir, wonende te Ferdinand Verbieststraat 12 te 2030 Antwerpen enn NN 740920-625.04, per 30 September 2011 te ontslaan als de zaakvoerder en hem volledige decharge te verlenen.

Beslissing 2: Met eenparigheid van stemmen wordt beslist per 01 Januari 2012, dhr. Ahmet Cakabey, wonende te Kloosterstraat 67 te 2180 Ekeren en NN 680705-561.87 te benoemen als de zaakvoerder. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Ahmet Cakabey

zaakvoerder

:,,r, de taatste biz. .lan Lvst B verrne!os __ . : ;Vasr, .-hsinirts,iterenrl notsris, netzij van cfs t7crsC,o,n en.

ha" rcgr .$en dader te vertegpne.oardfnsn

hEnd2.I::.1n9

4

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 11/01/2012

29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 26.09.2011 11554-0287-013
20/05/2011
ij

Mai 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1111111.1111E11I IIIVY5"

likeresege vo de IPeatietb

f

oreeti, op ~

GrffYeMEI 2011

Ondernemingsnr : 0479.570.770

Benaming

(voluit) : A S G SOLUTIONS BVBA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ferdinand Verbieststraat 12, B-2030, Antwerpen

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Tijdens de Algemene vergadering gehouden op 0610512011, wordt de volgende beslissing genomen: - Vanaf 09/05/2011 verplaatsen van de maatschappelijke zetel naar Kloosterstraat 67, 2180 Ekeren.

Galip Karabekir

zaakvoerder

Staatsbh-d--10705/Z011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/02/2011 : ANA074342
08/09/2010 : ANA074342
06/04/2010 : ANA074342
13/11/2008 : ANA074342
10/08/2007 : ANA074342
01/06/2007 : ANA074342
31/05/2007 : ANA074342
16/06/2015
MOD 17,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111

Rechtbank van koophandel Antwerpen

5GRI 2015 afdeiing Aniwenpen

On dernemingsnr.: 0479570770

Benaming (voluit)

A Sc G SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KLOOSTERSTRAAT 67 - 2180 EKEREN

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING ZAAKVOERDER

De bijzondere algemene vergadering dd. 31 december 2014 besliste om:

 dhr. CAKABEY Ahmet vanaf 31 december 2014 te ontslaan van zijn functie als zaakvoerder. Er wordt hem volledige dcharge verleend.

 dhr. CAKABEY Mehmet, geboren te Binel (Turkije) op 5 maart 1961, wonende te 50126 Berghelm

(Duitsland)  Bethlehemer Strasse 9-11 vanaf 1 januari 2015 te benoemen als zaakvoerder,

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Dhr. CAKABEY Ahmet

Ontslagnemend zaakvoerder

Dhr. CAKABEY Mehmet

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2006 : ANA074342
08/09/2006 : ANA074342
22/12/2004 : ANA074342
24/02/2003 : ANA074342
12/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & G SOLUTIONS

Adresse
RUE DE RIBAUCOURT 106 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale