A. COENEN & FILS

Société anonyme


Dénomination : A. COENEN & FILS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 477.243.661

Publication

10/07/2014 : BL660441
19/08/2013 : BL660441
25/06/2013 : BL660441
03/08/2012 : BL660441
21/03/2012 : BL660441
21/03/2012 : BL660441
28/09/2011 : BL660441
27/10/2010 : BL660441
08/09/2010 : BL660441
10/08/2009 : BL660441
06/10/2008 : BL660441
20/05/2015 : BL660441
27/09/2007 : BL660441
10/09/2007 : BL660441
12/06/2007 : BL660441
12/06/2007 : BL660441
08/09/2006 : BL660441
01/12/2005 : BL660441
08/08/2005 : BL660441
20/07/2015 : BL660441
01/10/2004 : BL660441
14/08/2015
Mod 2,!

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vaiMr~gdlont; ?gen op

a s

Voorbehoud( aan hei Belgisc Staatsbls

*15117 29*

2dI5 ,

ter grfffe van de Nederlandstalige

rechtbank van keerhandel Brassai

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.243.661

Benaming

(voluit) : A. COENEN & FILS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 120 B3 te 1150 Brussel

Onderwerp akte Rechtzetting

De publicatie verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25/06/2013 onder het nummer 13096029

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 03/0512013

De bijzondere algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van de heer Pierre Huberty als

gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 03/05/2013.

dient gelezen te worden als volgt:

De bijzondere algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van de heer Pierre Huberty als

gedelegeerd bestuurder en bestuurder en dit vanaf 03/0512013.

De publicatie verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20/05/2015 onder het nummer 15071714

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op

5 mei 2015

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard van de gedelegeerd bestuurder, de heer Basile

Boels en dit vanaf heden. Er wordt dcharge verleend voor het uitgeoefende mandaat,

dient gelezen te worden als volgt:

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard van de heer Basile Boels voor zijn mandaat als

gedelegeerd bestuurder en bestuurder en dit vanaf heden. Er wordt dcharge verleend voor het uitgeoefende

mandaat.

Carine Van De Merckt

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2003 : BL660441
07/11/2002 : BL660441
12/04/2002 : BLA119644
31/05/2016 : BL660441
08/12/2016 : BL660441

Coordonnées
A. COENEN & FILS

Adresse
AVENUE DE TERVUREN 126 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale