A.M.T. PITTABAR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.M.T. PITTABAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 818.213.410

Publication

07/03/2012
f_CI_(, f *? In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

iii nii i iii i i nii i n un lin li

" iaosis~o*

BE

MONITEUR BELGE

2 7 `02" ?Of? _GlSCH ST,;:. ; ;;: ,

NEERGELEGD16. 42. 2012

~c~i~~

RECHT 1'fi

URE.;KBenaming : A.M.T. PITTABAR

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Noordstraat 211 te 8800 Roeselare

Ondernemingsnr: 0818213410

Voorwerp akte : ontslag benoeming zaakvoerder, wijziging zetel vennootschap

Bij een bijzondere algemene vergadering op 30 december 2011 is besloten dat de Heer Magdy Sayed. Mohamed Ahmed, wonende te 8800 Roeselare, Henri Horriestraat 21 BI, wordt ontslagen als zaakvoerder op: datum van 30 december 2011, dcharge wordt verleend voor zijn mandaat.

Tevens werd besloten dat de zetel van de vennootschap, op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, verplaatst wordt naar de Rogierstraat 122 te 1030 Schaarbeek.

Hamouda Elsaid

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

27/04/2011
Moe 2.1

Yq 'xxx

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- IIU 0h1 01 1101101101 11! I 011

behouder " 11063952*

aan het

Belgisch

Staatsbla

NEERGELEGD

14. 04. 2011

RECHTS

te +~~

.1:

PHANDEL

du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0818.213.410

Benaming :

(voluit) : A.M.T. PITTABAR

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Noordstraat 211 te 8800 Roeselare

Onderwen, akte : Ontslag zaakvoerder

Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 21/10/2010 dat ontslag als zaakvoerder werd gegeven aan

de Heer Ihab Ibrahim Abdef Rahman, wonende te 8800 Roeselare, Noordstraat 211, en dit met terugwerkende kracht tot 0111012010.

De Heer Ihab Ibrahim Abdel Rahmen werd immers onterecht benoemd tot zaakvoerder. De publicatie in het Belgisch Staatsblad neergelegd op 12/10/2010 is dan ook op haar beurt onterecht.

Goedgekeurd door het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 21/10/2010.

Aymen Mitwalli

Zaakvoerder

"

"

"

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/04/2011
,P1m Mod2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor behoud

aan hl

Beigfse Staatsb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818.213.410

Benaming

(voluit) : A.M.T. PITTABAR

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Noordstraat 211 te 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 25/03/2011 dat ontslag als zaakvoerder werd gegeven aan

de Heer Mitwalli Aymen Ahmed Ali, wonende te 9600 Ronse, Scheldekouter 548,

de Heer Azab Mohamed Farag Mohamed Abdalla, wonende te 9600 Ronse, Oswald Ponettestraat 49, en

de Heer Taha Fathy Hassan, wonende te 8770 Ingelmunster, Weststraat 2.

Worden vanaf heden benoemd tot zaakvoerder

de Heer Magdy Sayed Mohamed Ahmed, wonende te 8800 Roeselare, Henri Homestraat 21 B1, en de Heer Hamouda Elsaid, wonende te 2070 Zwijndrecht, Statiestraat 93.

Goedgekeurd door het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 25/03/2011.

Hamouda Elsaid

Zaakvoerder

NEERGELEGD

14. 04. 2011

RECHTSANK &ANDEL

K~ I

I111 llh1 111111ff11011 Off I 1I 11ff! 1I 1I

" 11063956*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/04/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A.M.T. PITTABAR

Adresse
ROGIERSTRAAT 122 1030 SCHAARBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale