AB QUICK

Divers


Dénomination : AB QUICK
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 887.506.844

Publication

16/05/2014
Mod Wnrd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-N BERG 1=L

Griffie Rechtbank Koophand~t

116 MER 2014

Gent Afddtif rup1e

De"itxi,

f

111

*14100433*

' Ondememingsnr : 0887.506.844

Benaming

(voluit) : AB QUICK

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse Venootschap naar UK recht

Zetel : 17 Chapel Place CT11 9RY Ramsgate-Populierenstraat 2 Oostkamp 8020 (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschapellijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 28/02/2014

Met ingang van 01/03/2014 word de maatschappelijke zetel verplaatst van Populierenstraat 2 te 8020' Oostkamp naar Drukpersstraat 4 te 1000 Brussel.

Getekend door

Brengman A

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van jvik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/03/2011
Mcd 2.1

n, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~..~..

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op. 2 3 FEB, 2011

De griffier,

Griffie

1111111111,11.[I1j11.11.111.1111

Vc behc aar Bell Staa:

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0887.506.844

Benaming

(voluit) : AB QUICK

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar UK recht

Zetel : 17 Chapel Place Ramsgate-Populierenstraat 2 te 8020 Oostkamp

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming wettelijk vertegenwoordiger

Uittrksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 29/09/2010

Met ingang van3010912010 stopt het onbezoldigd mandaat van Zutterman M H als wettelijk vertegenwoordiger.

Op 01/10/2010 neemt Brengman A het mandaat aan van wettelijk vertegenwoordiger.

Getekend door Brengman A

Zutterman M H

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AB QUICK

Adresse
DRUKPERSSTRAAT 4 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale