AHEAD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AHEAD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.674.769

Publication

05/05/2014 : ONTSLAG VAN BESTUURDER - VERLENGING BESTUURDERSMANDAAT -
VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 31

maart 2014 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap

Ontslag van bestuurder

De vergadering beslist, volgens artikel 1.2 van de verkoopovereenkomst, het ontslag te aanvaarden van de

volgende bestuurder van de vennootschap:

Mevrouw Miet Duchamps, wonende te Sint-Maartensplein, 14 te 3512 Stevoort en dit met ingang vanaf 1

april 2014.

Verlenging bestuurdermandaat

De Algemene Vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de vennootschap Enigma International bvba,

Kunstlaan 1-2 te 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Guy Vereecke te verlengen en dît met îngang

vanaf 17 februari 2014.

Volmacht

De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan mevrouw Eiia Bové, BDO ACCOUNTANTS, Da Vincilaan 9 - Box E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem om individueel handelend en met de mogelijkheid tôt in de plaatstelling aile beslissingen en/of wijzigingen betreffende de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad te laten publiceren.

Eiia Bové

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenîng.
01/04/2014 : BL530429
25/02/2014 : BL530429
10/04/2013 : BL530429
27/02/2013 : BL530429
06/03/2012 : BL530429
08/03/2011 : BL530429
12/03/2010 : BL530429
24/02/2010 : BL530429
06/04/2009 : BL530429
27/05/2008 : BL530429
13/05/2008 : BL530429
13/03/2007 : BL530429
28/06/2006 : BL530429
28/03/2006 : BL530429
16/05/2005 : BL530429
06/04/2004 : BL530429
09/04/2003 : BL530429
12/04/2002 : BL530429
11/04/2001 : BL530429
02/12/1999 : BL530429
13/02/1999 : BL530429
01/01/1997 : BL530429
28/11/1996 : BL530429
27/03/1996 : BL530429
19/03/1996 : BL530429
23/11/1993 : BL530429
01/01/1993 : BL530429
01/01/1992 : BL530429
14/03/1990 : BL530429
29/02/2016 : BL530429
22/03/2016 : BL530429

Coordonnées
AHEAD

Adresse
KUNSTLAAN 1-2 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale