ALLEMAAL THEATER

Divers


Dénomination : ALLEMAAL THEATER
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 899.975.007

Publication

06/05/2014 : ter griffie
,b\�,

M

"3

-Q

u

ES


-M

SE

O

ES xi

v


X


SE SE

<

O ri in

p

o

T5

es

1

B

M JE

09

M

"3

CQ

•m

JE

SE


M es

CQ

M0D2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

NEERGELEGD

23-ÛV2QHr

! K.OOPHANEJSL TE GENT

Ondernemingsnr: �3� ■ P�S- 00?'

(voluit) : '

(verkort) :

Rechtsvorm -. W£w ..

Zetel: ÇrWZtOtiOf $ 3o?0 LoCHkiSlK

Qnderwerp akte: 0 KjT& i" U & \ tJtr EM /|P���tTlV� l/-?**

De Algemene Vergadering van Allemaal Theater vzw beslist unaniem om Alîemaal Theater vzw te: ontbînden. Als vereffenaar wordt vanaf heden Kristof Francis aangesteld. De vereffening kan hierbij ook meteen worden afgesloten. De vzw heeft geen schulden en het netto-actief wordt bestemd voor een vereniging met een geiijkaardig doel.

Benoeming vereffenaar op 22 april 2014 om 20u en beëîndiging benoeming van vereffenaar op 22 april

2014om20u.

Vereffenaar: Kristof Francis, Korte Eekhoekstraat 13,9270 Laarne.

Netto-actief van 47,53 euro.

Bestemming netto-actief:

Rederijkerskamer Mamathé vzw Viooltjesdreef4 9031 Drongen

Het bedrag van 47,53 euro is gestort op dinsdag 22 april 2014 op de rekening BE18890014262465 van

Rederijkerskamer Mamathé vzw.

De Algemene Vergadering beschouwd de vzw hierbij als ontbonden en van aile verplichtingen ontdaan.

Voor notifie van bovenstaande: Kristof Francis.

y>-3

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Benaming j�UEM AAi 7H-E/V7TE R fZM/

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

Coordonnées
ALLEMAAL THEATER

Adresse
0000

Code postal : 0000
Localité : X
Commune : X
Région : Région de Bruxelles-Capitale