AMARA - MAHYO

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : AMARA - MAHYO
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 822.644.330

Publication

16/04/2014
Mod Mira 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0822.644.330

Benaming

(voluit) : Amara-Mahyo

(verkort):

Rechtsvorm: VOF

Zetel: Jacques Sermontlaan 85 - 1090 Jette

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming zaakvoerder

Uit het proces-verbaal van de Algmene Vergadering dd 02 januari 2014 blijkt dat volgende beslissing met algemeenheid van stemmen werd goedgekeurd:

Benoeming als zaakvoerder van Dhr Colyns Marc, deze beslissing gaat in vanaf 01/01/2014

(Get.)

Hassan Mhaydeen

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Voo behou 1111111113111

aan

Belg? StaatE

t: 2LIM

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/04/2011
Mpd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ilu iiu wiu i~ lila iii iiiii

" uoseaas*

Ondernemingsnr : 0822.644.330

Benaming

(voluit) : Amara - Mahyo

Rechtsvorm : VOF

Zetel : Jacques Sermontlaan,S5 _ )P' aett-

Onderwerp akte : Benoeming - ontslag zaakvoerder, verplaatsing MZ, uitbreiding doel

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd 1 maart 2011 blijkt dat met algemeenheid van stemmen het ontslag als niet statutaire zaakvoerder werd aanvaard van:

Kharkhach Farid

Deze beslissing gaat in vanaf 01 maart 2011.

(Get.)

Hassan Mhaydeen

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BRUSSEL

04-04- 2011

Griffie

01/03/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1 q FHB liff

eit

ese

Griffie

" iio3zaai"

1111

Vs behr aar Bet Staa

Ondernemingsnr : 0822.644.330

Benaming

(voluit) : Amara - Mahyo

Rechtsvorm : VOF

Zetel : Jacques Sermontlaan 85, 1090 Jette

Onderwerp akte : Correctie verplaatsing MZ

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd 16 januari 2011 blijkt dat een correctie moet worden doorgevoerd van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel:

De maatschappelijke zetel wordt vanaf 01 januari 2011 verplaatst naar:

Jacques Sermontlaan 85

1090 Jette

(Get.)

Hassan Mhaydeen

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/01/2011
Non 2.1

f 1LSpbOt ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KC..X7Pi-c'

0 6. 01. 2011

DENDer!fei6Ni7(_

*1111 008458*

11111

Ondernemingsnr : 0822.644.330 Benaming

(voluit) : Amara - Mahyo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : VOF

Zetel : Pontstraat 21, 9300 Aalst

Onderwerp akte : Benoeming - ontslag zaakvoerder, verplaatsing MZ, uitbreiding doel

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd 04 januari 2011 blijkt dat met

algemeenheid van stemmen de benoeming tot niet statutaire zaakvoerder werd aanvaard van:

Hassan Mhaydeen

Kharkhach Farid

Dit mandaat is van onbepaalde duur. Deze beslissing gaat in vanaf 01 januari 2011.

Tijdens dezelfde vergadering werd het ontslag aanvaard als niet-statutaire zaakvoerder van:

Levis Sali

Yigitalp Nebahat

Deze beslissing gaat in vanaf 31 december 2010.

Tevens wordt beslist het doel uit te breiden met volgende activiteiten:

- aankoop en verkoop tweedehands voertuigen

- carosserieherstelling

- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen

Deze beslissing gaat in vanaf 01 januari 2011

Als laatste agendapunt werd de verplaatsing van de maatschappelijke zetel ook goedgekeurd. Dei

maatschappelijke zetel wordt vanaf 01 januari 2011 verplaatst naar:

Jacques Sermontlaan 185

1090 Jette

(Get.)

Hassan Mhaydeen

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
AMARA - MAHYO

Adresse
JACQUES SERMONTLAAN 85 1090 BRUSSEL

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale