B-ILD ARCHITECTS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : B-ILD ARCHITECTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 820.966.230

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 04.06.2014 14148-0322-012
01/09/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

B-ILD Architects

Ondernemingsnr : 0820966230 Benaming (voluit)

(verkort) :

recht ank val j kuapttanClei Brussel

neergei+sgdlordverjepl op " ,

te

2 1 kla 1014. ' , ,..

r griffie van de Nederiendstallge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Diksmuidelaan 34 bus 9, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 juli 2014,

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsen van Diksmuidelaan 34 bus 9, 1000 Brussel naar Handelskaai 30, 1000 Brussel.

Alle punten aan de dagorde zijnde verstrekken wordt deze vergadering gesloten om 20 uur 30

Brussel, 1 juli 2014

Kelly Hendriks

Zaakvoerder

Voor-behoude

aan het

Belgiscf Staatsbit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13169-0550-011
10/01/2013
read 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 8 DEC 2012

BRue4

Griffie

uiiiuiuui~M~ui

x1300596

M

i

ICI

bel ai

B@

Sta

Ondernemingsnr ; 0820966230

Benaming

(voluit) : B-ILD architects

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Diksmuidelaan 34 bus 9, 1000 Brussel

Onderwerp akte ; Ontslag

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene vergadering van 12/12/2012.

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen:

I . Mijnheer Bruno Despierre, Handelskaai 8, 1000 Brussel te ontslagen als zaakvoerder vanaf 1 januari 2013

Opgemaakt te Brussel op 12.12.2012

Kelly Hendriks

Zaakvoerder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.06.2011 11197-0509-010
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 03.06.2015 15145-0405-012

Coordonnées
B-ILD ARCHITECTS

Adresse
HANDELSKAAI 30 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale