B.W. BRUSSELS, AFGEKORT : B.W.B.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : B.W. BRUSSELS, AFGEKORT : B.W.B.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.284.643

Publication

06/05/2014 : Ontslag, herbenoeming en benoeming van bestuurders en gedelegeerd
bestuurder.

De statutaire algemene vergadering, gehouden op 25 juni 2013 heeft met éénparigheid van stemmen beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen voor een période van drie jaar, tôt vlak na de algemene vergadering van 2016:

- de heer Edmond Christophe

Prinsenbos 133 B-1500 Halle

- de heer Jan De Clercq

Voldersstraat 4 B-9000 Gent

- de heer Johan De Turck

Tweebundersstraat 16 B-1800Vilvoorde

Deze statutaire algemene vergadering beslist tevens met eenparigheîd van stemmen om de heer Didier De Weerdt, wonende te 8930 Lauwe, Larstraat 325, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder voor een période van drie jaar, tôt vlak na de algemene vergadering van 2016.

De heer Edmond Christophe, wonende te 1500 Halle, Prinsenbos 133, wordt met eenparigheîd van stemmen herbenoemd aïs gedelegeerd bestuurder voor een période van drie jaar, tôt vlak na de algemene vergadering van 2016.

Aile mandaten zijn onbezoldigd.

Deze statutaire algemene vergadering beslist ook met éénparigheid van stemmen om het ontslag als bestuurder vanaf 17 februari 2013 te aanvaarden van de heer Cornelis Jan (Cees) Van Westenbrugge, wonende te 3090 Overijse, Snijdersdreef 5.

Edmond Christophe

Gedelegeerd bestuurder,

Op de laatste blz. van Lyj_K_B vermelden ;

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenîng
16/07/2013 : BL592209
31/08/2012 : BL592209
31/08/2011 : BL592209
18/08/2011 : BL592209
15/02/2011 : BL592209
15/07/2010 : BL592209
27/08/2009 : BL592209
01/08/2008 : BL592209
29/08/2007 : BL592209
01/08/2006 : BL592209
26/01/2006 : BL592209
12/09/2005 : BL592209
18/05/2005 : BL592209
29/11/2004 : BL592209
06/10/2004 : BL592209
16/07/2003 : BL592209
31/07/2002 : BL592209
17/07/2002 : BL592209
19/06/1999 : BL592209
28/05/1999 : BL592209
20/01/1998 : BL592209
16/06/1995 : BL592209
06/09/2016 : BL592209

Coordonnées
B.W. BRUSSELS, AFGEKORT : B.W.B.

Adresse
HELDENSQUARE 2-4 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale