BINARIO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BINARIO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 823.020.650

Publication

05/05/2014 : , : Onstlag en benoeming zaakvoerder
De heer Sole José wordt ontslag verleend als zaakvoerder per 31/03/2014.

De heer Olivier Thomas wordt benoemd tôt zaakvoerder vanaf 01/04/2014.

zaakvoerder

Olivier Thomas

Op de laatste biz. van Luik£ vermelden : BgfiîarNaamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtsp�.'soon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 17.12.2013, NGL 11.02.2014 14032-0225-009
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 18.12.2012, NGL 31.01.2013 13026-0175-009
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 26.01.2012 12018-0507-010
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 16.12.2014, NGL 16.02.2015 15043-0085-009

Coordonnées
BINARIO

Adresse
ZENNESTRAAT 59 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale