2 BROTHERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2 BROTHERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.158.623

Publication

10/07/2014
Mod PDP 11.1

" Lfe fa; in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbia,

 Reettlemk Ver raphgndel

Arimerefen

0 I J111 2014

afdeling Antwerpen Griffip

11111111MIER111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onciernemingsnr : 0899,158,623

Benaming (voluit) : 2 Brothers

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Statielei 131 -2640 Molise'

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21/03/2014

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Statielei 99 - 2640 Mortsel met ingang vanaf 01/04/2014.

Paul Mertens

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik El vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterebde - heizij van de perso(o)n(en)-

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 29.07.2013 13348-0097-013
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.09.2012, NGL 29.10.2012 12619-0016-014
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 05.07.2011 11242-0322-014
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.12.2010, NGL 21.12.2010 10635-0024-014
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 23.07.2015 15327-0353-014

Coordonnées
2 BROTHERS

Adresse
STATIELEI 99 2640 MORTSEL

Code postal : 2640
Localité : MORTSEL
Commune : MORTSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande