2EZSOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2EZSOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.632.323

Publication

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 26.06.2013 13211-0492-009
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 04.07.2012 12241-0590-010
31/05/2012
MOI 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~I1lrTIE RCCl ITDAN]

VAN KOOPHANDEL

' 21 MEI 2012

DENDERMONDE

Griffie

V(

behu

aat

Bels

Staa"

Ondernemingsnr : 0890.632.323

Benaming

(voluit) : 2EZSolutions

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Verzusteringslaan 14 bus 7 - 9100 Sint - Niklaas

Onderwerp akte : VERPLAATSEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Op een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 20/04/2012

werd beslist door alle vennoten

om

met ingang vanaf heden, de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te dragen naar

Grote Steenweg 23 bus 3 te 2600 BERCHEM.

De zaakvoerder - verslaggever,

VANDROMME FRANKY

Op de laatste bEz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 04.11.2011 11602-0014-011
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 22.11.2010 10613-0434-011
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 07.08.2009 09553-0144-013
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0175-009

Coordonnées
2EZSOLUTIONS

Adresse
GROTE STEENWEG 23, BUS 3 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande