2X BEHEER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2X BEHEER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.408.166

Publication

22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 19.05.2014 14128-0185-011
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 22.07.2013 13334-0556-012
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 11.09.2012 12561-0494-011
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 30.08.2011 11472-0400-011
17/02/2011
Md 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11026554*

Ondernemingsnr : 0811408166 Benaming

UI

(voluit) 2X BEHEER

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Spechtstraat 14 - 2530 Boechout

Onderwerp akte : WIJZIGING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 februari 2011 blijkt het volgende:

" De zetel van de vennootschap wordt vanaf 1 februari 2011 verplaatst van Spechtstraat 14 - 2530 Boechout naar:

GULKENRODESTRAAT 7, UNIT 10 7 2160 WOMMELGEM

STEVE VAN STAPPEN

ZAAKVOERDER

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.08.2010 10486-0452-011

Coordonnées
2X BEHEER

Adresse
GULKENRODESTRAAT 7, UNIT 10 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande