3KEYS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3KEYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.767.668

Publication

08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 21.09.2013, NGL 31.10.2013 13652-0548-016
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.09.2012, NGL 28.10.2012 12620-0489-016
08/03/2012
idoa2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111011111111

*12052179*

s

iu

NEERGELEGD

2 4 FEB, 2012

RECHTBANK VAN KOOPHA FfjPTE GENT

Ondememingsnr : 0476.767.668

Benaming

(voluit) : 3Keys

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nederkouter 124 te 9000 Gent

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te plaatsen van Nederkouter 124 te 9000 Gent naar Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen en dit vanaf 01/02/2012.

Vr. 3Keys BVBA

Peeters Geert

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 17.09.2011, NGL 27.10.2011 11589-0415-016
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 18.09.2010, NGL 30.11.2010 10620-0518-016
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 19.09.2009, NGL 30.11.2009 09871-0294-016
22/07/2009 : GE203973
03/12/2008 : GE203973
09/11/2007 : GE203973
29/11/2006 : GE203973
14/11/2005 : GE203973
07/10/2004 : GE203973
09/10/2003 : GE203973
25/10/2002 : AN350160
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 19.09.2015, NGL 10.10.2015 15647-0161-012
07/02/2002 : ANA070397

Coordonnées
3KEYS

Adresse
BRUSSELSTRAAT 51 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande