3L

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3L
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 876.515.358

Publication

27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 21.08.2013 13449-0158-012
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 14.08.2012 12414-0201-012
27/02/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11 N, r y ,r r, . JWrt de Rechtbank

" iaoassza* v rCoop,rurtticf te Antwerpen, op

.1 4 FEB, 2012

Ondernemingsnr : 0876.515.358

Benaming (voluit) :VERDON

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schijnbeemdenlaan 2a

2110 Wijnegem

Onderwerp akte :Wijziging naam-wijziging statuten

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 7 februari 2012, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERDON", met zetel te 2110 Wijnegem, Schijnbeemdenlaan 2a, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Bracke te Brecht Sint--Job-in-`t-Goor op dertig september tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober nadien, onder nummer 20051018/0144758, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

Enig besluit

De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "3L", met vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 1 der statuten als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt met als naam "3L"."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De geassocieerde notaris

Hiermede samen neergelegd:

-afschrift akte

-cordinatie der statuten

02/12/2011
I

Mod

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudE

aan het Belgisc Staatsbh

*11181507*

iu u i u i

~ n

f_ : . ~: ~ :_... : . J

( ~n, Ch

v

Griffie : Z f'011. Zuil

Ondernemingsnr : 0876515358

Benaming

(voluit) Verdon

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terbekehofdreef 19, Gebouw 806, entrance S, office 806/02, 2610 Antwerpen-Wilrijk

Onderwerp akte : wijziging zetel - ontslag zaakvoerder

Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 11/11/2011:

ontslag met dcharge werd verleend aan de heer Ceulemans Jan Aim Beatrijs als zaakvoerder met:

ingang van 1111112011.

* wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel van Terbekehofdreef 19, Gebouw 806, entrance S,''

office 806102, 2610 Antwerpen-Wilrijk naar Schijnbeemdenlaan 2a, 2110 Wijnegem

de zaakvoerder

De Vocht Dimitri

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.11.2011 11617-0553-013
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.10.2009 09810-0063-013
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08672-0273-009
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.08.2007 07622-0167-008
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 30.09.2015 15630-0141-014

Coordonnées
3L

Adresse
SCHIJNBEEMDENLAAN 2A 2110 WIJNEGEM

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande