4 ESCH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 ESCH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 828.706.137

Publication

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.05.2014, NGL 13.08.2014 14422-0114-012
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 30.08.2012 12519-0522-009
21/03/2011
ANA 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0828706137

Benaming

(voluit) : 4 ESCH

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : MARKT 74 - 2440 GEEL

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering van 3 januari 2011 besliste dat dhr. SAHIN Had Mustafa vanaf 3 januari 2011 benoemd wordt tot zaakvoerder, Het mandaat is onbezoldigd tot dat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zou nemen.

Dhr. SAHIN Egemen

Zaakvoerder

Dhr. SAHIN Engin

Zaakvoerder

Dhr. SAHIN Haci Mustafa

Zaakvoerder

iun~iiwnmAi

*11043464*

b~

E St

NCCfGCLCGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

Q s MARI 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

Iiffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz.. van Luk B vermelden : Reet

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi; van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.05.2015, NGL 25.08.2015 15491-0130-012
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.05.2016, NGL 30.08.2016 16525-0092-012

Coordonnées
4 ESCH

Adresse
MARKT 74 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande