4COMTRADE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4COMTRADE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 428.640.426

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 30.06.2014 14244-0548-010
31/10/2013
Mad PDF 11.1

1 j r ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

V

beh

aa

Bel

Staf

i IIIhleergefegd ter griffie tort de Reteank van Koophoede! te ,ontwerpen, ope 2 OU. 20'

Griffie

3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428.640426

Benaming (voluit) : Samuel

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hertoginstraat 3 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :: Ontslag en benoeming zaakvoerder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 01/10/2013

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Sam Vleugels, wonende Angelus Roncaillilaan 9 te 2610 Wilrijk, te onslaan als zaakvoerder vanaf heden.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Baeck Danny, wonende Mechelsesteenweg 65 te 2018 Antwerpen, te benoemen als zaakvoerder vanaf heden.

Baeck Danny

zaakvoeder

Op de laatste blz. van Luik R vermeld'en : Recto : Nam enlidnigherd van de instrumenterende notar s, xifzij van de pers o)n( ii)--

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 16.07.2013 13312-0107-012
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 19.07.2012 12316-0304-014
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 20.07.2011 11324-0469-014
30/07/2010 : AN251487
23/07/2010 : AN251487
16/07/2009 : AN251487
16/07/2008 : AN251487
17/07/2007 : AN251487
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 10.06.2015 15164-0540-009
12/07/2005 : AN251487
08/07/2004 : AN251487
20/08/2003 : AN251487
04/07/2001 : AN251487
25/07/2000 : AN251487
22/08/1987 : AN251487
03/04/1986 : AN251487
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 26.07.2016 16357-0068-009

Coordonnées
4COMTRADE

Adresse
MECHELSESTEENWEG 65 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande