4D-SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4D-SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 820.913.671

Publication

25/06/2014
~ "

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van

Ondernemingsnr : 0820913671 Benaming

(voluit) : 4D-SOLUTIONS (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

i 6 -06- 2014

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakel

Zetel : Oude Liersebaan 20, 2570 Duffel (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 12 MEI 2014

De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Adolf Stocletlaan 125, 2570 Duffel.

Echt verklaard,

Duffel, 14 mei 2014

Bernaerts Wlm, zaakvoerder

~

...1-en

=---=~~ ~*M~

RECHTLANr~ van r.O'J_F'; ;,~t:":t~E!_ ~1TW Ek~PE' J, afd. MECHELEN

EL:.'fd

"

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 16.07.2013 13321-0526-012
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0406-011
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 22.06.2011 11205-0023-012
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 15.07.2015 15324-0355-012

Coordonnées
4D-SOLUTIONS

Adresse
ADOLF STOCLETLAAN 125 2570 DUFFEL

Code postal : 2570
Localité : DUFFEL
Commune : DUFFEL
Province : Anvers
Région : Région flamande