5 CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 5 CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.454.903

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 27.06.2014 14234-0477-011
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 27.06.2013 13230-0013-010
15/04/2013
Motl Word 11.1

!Le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Doregem 55- 2880 BORNEM (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

ANTHONIS KRISTIN

0475.454.903

5 CONSULT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" 13050,1

11111

v

beh aa Be, Stat

Op de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2012 werd beslist vanaf heden ontslag en kwijting te verlenen aan de heer Marc Waumans als zaakvoerder. Als nieuwe zaakvoerster wordt aangesteld vanaf 1 januari 2013 mevrouw Kristin Anthonis, Doregem 55, 2880 Barneet

De zaakvoerster,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

-3 -04- 2013

.

GRIFFI

van

KOGPHAN ~ e MECHELEN

LE!

28/08/2012 : ME088848
21/08/2012 : ME088848
08/06/2011 : ME088848
18/08/2010 : ME088848
17/09/2009 : ME088848
05/08/2008 : ME088848
28/08/2007 : ME088848
22/08/2006 : ME088848
15/09/2005 : ME088848
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 07.07.2015 15284-0448-011
03/09/2004 : ME088848
30/09/2003 : ME088848
21/08/2001 : LEA014629

Coordonnées
5 CONSULT

Adresse
DOREGEM 55 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande