A*X

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A*X
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 817.220.248

Publication

07/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 06.01.2014 14001-0383-014
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 04.01.2013 13001-0413-012
23/08/2012
Voor- behoudF aan he Beigiso Staatsbl

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

1

*iaisszes"

Ondernemingsnr : 0817.220.248

Benaming

(voluit) : A*X

(verkort) :

Rechtsvorm : gesloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jacobuslei 74 - 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het verslag vara de zaakvoerder d.d. 23/07/2012 blijkt dat de maatschappelijke zetel en exploitatiezetel verplaatst wordt naar Leopoldstraat 40 bus 5, 2550 Kontich vanaf 01/08/2012.

Arne Hendrickx

Zaakvoerder

111fflt -

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1.3 AU6. 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 09.01.2012 12004-0293-012
26/04/2011
" Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lloerge.iu;;J f:erhtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 3 APR, 2011

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

\\I\WeleAlpt

Ondernemingsnr : 0817.220.248

Benaming

(voluit) : A*X

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leopoldstraat 40 bus 5, 2550 Kontich

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de zaakvoerder dd. 01/04/2011 blijkt dat de maatschappelijke zetel en exploitatiezetel, verplaatst wordt naar Jacobuslei 74, 2930 Brasschaat vanaf heden.

Arne Hendrickx

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 29.12.2010 10646-0515-012
12/08/2015
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17e3--

"In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Warti 11.1

V

AI

afdeling Antwerpen i ifflu

Rechtban van 'oop a Antwerpen

2 9 JULI 2015

MONITEUR BELG:

0 5 -08- 2015

BELGISCH STAATSB : D

Ondernemingsnr : 0817.220.248

Benaming

(voluit) : A*X

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leopoldstraat 40 b 5 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : zetelverplaatsing

Uit het verslag van de zaakvoerder dd. 15 juli 2015 blijkt dat de maatschappelijke zetel en exploitatiezetel verplaatst wordt van Leopoldstraat 40 b 5 2550 Kontich naar Antwerpsesteenweg 93 A 2550 Kontich vanaf heden.

Anie Hendrickx

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
A*X

Adresse
LEOPOLDSTRAAT 40, BUS 5 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande