A & P CONSTRUCTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & P CONSTRUCTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.320.924

Publication

25/02/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111!11111111,1,I1111101

,

Griffie 1 4 FEB 2014

Ondernemingsnr : 0891.320.924

Benaming

(votuit) : A & P Constructions

(verkort)

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Prins Boudewijnlaan 321 - 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing van de Maatschappelijke Zetel

Op 1st november 2013 begint om 9 u. de algemene vergadering van A & P Constructions bvba.

Al het Capitaal is aanwezing of vertegenwoordigd en het is dus onnuttig het zenden van de convocaties te

justificieren.

De algemene vergadering roept Dhr. Miroslaw Andrzej als voorzitter.

De dagorde is ais volgt samengesteld:

Verhuizing van de Maatschappelijke Zetel

De buitengewone Alegemene Vergadering keurt unaniem de verplaatsing van de Maatschappelijke Zetel naar Kasteelplein 34 2547 Lint goed.

De dagorde is voldaan en niemand vraag het woord. De voorzitter stelt een einde tot de buitengewone algemene vergadering om 9u45.

Tekenen de vennootten :

Dhr And rzej Miroslaw

Zaakvoerder

Voor

behout aan h Beigis

Staatsk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 12.02.2014 14035-0329-010
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 29.01.2014 14020-0208-011
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 31.12.2014, NGL 13.01.2015 15013-0126-011
21/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.11.2011, NGL 15.03.2013 13066-0134-014
18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.11.2010, NGL 10.11.2010 10605-0079-013
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.11.2009, NGL 23.11.2009 09857-0188-014
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.11.2008, NGL 23.03.2009 09082-0319-011
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 31.12.2015, NGL 22.02.2016 16048-0491-011
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 31.12.2016, NGL 30.01.2017 17031-0329-011

Coordonnées
A & P CONSTRUCTIONS

Adresse
KASTEELPLEIN 34 2547 LINT

Code postal : 2547
Localité : LINT
Commune : LINT
Province : Anvers
Région : Région flamande