A-GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.528.427

Publication

18/11/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.11.2012, NGL 29.11.2012 12649-0129-012
10/04/2012
" MoaWmC71.1

y

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gel:, f''n _F `"""'tte1i

van Koophandel to28M~~~~ 202

Griffie

*iao~oa9i

Ondernemingsnr : 0811.528.427

Benaming

(voluit) : A-GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BREDABAAN 368 - 2170 MERKSEM

(volledig adres)

Onderwerp akte r BENOEMING ZAAKVOERDER + VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE EN VESTIGINGSZETEL

Uit het verslag van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 1 april 2012 worden er volgende beslissingen genomen:

1) De heer KTK MESUT, geboren op 01/01/1976 te AKSARAY (TURKIJE), wonende MIJNSHERENLAAN 191C te 3081GN ROTTERDAM (NEDERLAND), wordt vanaf 1 april 2012 als zaakvoerder benoemd.

2) De maatschappelijke en vestigingszetel worden vanaf 1 april 2012 verplaatst naar:

BREDERODESTRAAT 43/3

2018 ANTWERPEN

AKIN ORHAN

ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11308-0252-012
13/05/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A-GROUP

Adresse
BREDERODESTRAAT 43, BUS 3 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande