A & L AANNEMINGEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & L AANNEMINGEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 807.495.504

Publication

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 25.08.2014 14457-0207-013
05/12/2013
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 bel at Be Sta

i

I

13 2975*

i

11111

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 5 NOV. 2013

KOOPI-edfir.BEEL TURNHOUT

De griffier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsar : 0807.495.504

Benaming

(voluit) A&L Aannemingen

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2360 Oud-Turnhout, Neerstraat 34

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging zetel van de vennootschap

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de zetel van de vennootschap per 1 november 2013 verplaatst van 2360 Oud-Tumhout, Neerstraat 34 naar 2330 Merksplas, Stenbaeten 15.

de zaakvoerder

Verherstraeten Tom

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 22.08.2012 12431-0145-012
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 30.08.2011 11472-0337-012

Coordonnées
A & L AANNEMINGEN

Adresse
STENBAETEN 15 2330 MERKSPLAS

Code postal : 2330
Localité : MERKSPLAS
Commune : MERKSPLAS
Province : Anvers
Région : Région flamande