A & S LORD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & S LORD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.224.231

Publication

15/05/2014
Mod Woal 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hSet 18111M19111,111111

Rechtbank van koophandel

" Antwerpen

" 0 5 MEI 1014

afeklimantwerpen

Ondernemingsnr : 0448 224 231

Benaming

(voluit) : A & S LORD

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Pelikaanstraat 3 / 1480 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag zaakvoerder

Ingevolge de unanieme beslissing, genomen door de buitengewone algemene vergadering van 30 april. 2014 wordt beslist om vanaf heden het ontslag te aanvaarden van dhr E3EBERASHVILI Shaul. Aan hem wordt kwijting verleent voor de uitoefening van zijn mandaat.

Antwerpen, 30 april 2014

BEBERASHVILI Simion,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste hlz van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

30/08/2013 : AN292050
05/01/2015 : AN292050
10/07/2012 : AN292050
23/06/2011 : AN292050
24/06/2010 : AN292050
17/05/2010 : AN292050
02/07/2009 : AN292050
26/06/2008 : AN292050
04/10/2007 : AN292050
28/06/2007 : AN292050
06/07/2006 : AN292050
14/07/2005 : AN292050
02/06/2005 : AN292050
07/06/2004 : AN292050
23/05/2003 : AN292050
28/08/2002 : AN292050
27/06/2002 : AN292050
05/07/2000 : AN292050
21/03/1998 : AN292050
01/01/1997 : AN292050
03/10/1992 : AN292050
25/07/2016 : AN292050

Coordonnées
A & S LORD

Adresse
PELIKAANSTRAAT 3/1480 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande