A & T ANTWERPEN, AFGEKORT : COMOVE - TILMONT ACCOUNTANTS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & T ANTWERPEN, AFGEKORT : COMOVE - TILMONT ACCOUNTANTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.912.148

Publication

27/05/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOdWord11.1

L In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0447912148

Benaming

(voluit) : A&T ANTWERPEN

(verkort)

Rechtsvorm BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP O.V.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: KERAMIEKSTRAAT 18 - 2801 HEFFEN

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG ZAAKVOERDER

CONFORM BESLUIT DER BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DO 15/05/2014 IS ER BESLOTEN:

ONTSLAG ALS ZAAKVOERDER ACTIVE TAX CONSULTANTS BVBA, KLEINE STEENWEG 193B, 2221 HEIST-OP-DEN-BERG, BE 0894.674.154, WETTELIJK VERTEGENWOORDIGD DOOR DHR WALTER VAN DEN BRANDE, MET INGANG VANAF 15/05/2014

TEVENS WERD ER KWIJTING VERLEEND VOOR UITGEVOERD MANDAAT

DHR LUC DE HERDT

ZAAKVOERDER

ELEGD

16 MEI 2014

RECHTBANK vajLKOOHHANDEL ANTWERPEMrge MECHELEN

*14107316*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

01/04/2014
Mol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

1111

<19070695

I

1! MRT 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0447912148

Benaming

(voluit) : A&T ANTWERPEN

(verkort) :

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP O.V.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : JACOB VAN ARTEVELDESTRAAT 30, 2640 MORTSEL (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

UIT EEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS VAN 12 MAART 2014 BLIJKT

DE WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR

KERAMIEKSTRAAT 18 TE 2801 HEFFEN.

DIT MET INGANG VANAF 12 MAART 2014.

DHR LUC DE HERDT

ZAAKVOERDER

Op de laatste biz, van Luik vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 29.08.2014 14503-0288-019
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.08.2012 12468-0143-018
13/03/2012
~

Mod Woid 11.1

ffflieel In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1111(1 111(1 llll lllIlli 11t lll( 111 (1i 111

*iaosanss"

therinleri ter ~,~%ffil da bridai Y~ toopirarWye ileycrms, M

2 9 FEB. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0447912148

Benaming

(voluit) : A&T ANTWERPEN

(verkort)

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE RECHTSVORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELWJHEID

Zetel : JACOB VAN ARTEVELDESTRAAT 30, 2640 MORTSEL (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING - ONTSLAG ZAAKVOERDER

BENOEMING ALS ZAAKVOERDER VAN ACTIVE TAX CONSULTANTS BVBA, L. CARRESTRAAT 93A, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG, BE 0894.674.154, WETTELIJK VERTEGENWOORDIGD DOOR DHR WALTER VAN DEN BRANDE MET INGANG VAN 29 FEBRUARI 2012.

DHR LUC DE HERDT

ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/11/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A

Qndernemingsnr : 0447912148

Benaming

(voluit) : A&T Antwerpen

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Jacob van Arteveldestraat 30 2640 Mortsel

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

De Heer Willy Tilmont, wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorp 21 bus 22, geeft zijn ontslag als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 20 november 2011.

Willy Tilmont

zaakvoerder

III I1 1IflI UI11II11 11111 I

*11179368*

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

I,ereefgelegd fer griffie von de Rechntent Vga tSoptinndel le Antwerpen. op

1 7 HO. 2011

Griffie

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 20.07.2011 11305-0289-016
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 13.07.2010 10287-0398-016
01/04/2015
Sijlagen.bij-ketBelgisch Staatsblad--41/04/201-5--Annexes-deMsniteurbelge

uod wom 11a

In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LNEERGLEGD2015-~

1 9 -03- 2~

,,-" -._..~....

EC1-i i .Griffie,n KOOPHANDEL

-------------

afd. Ivi.;_G-,

Ortdernerningsnr : 04479/2148

Benaming

(voluit) : A&T ANTWERPEN

(verkort) :

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP O.V.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KERAMIEKSTRAAT 18 - 2801 HEFFEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 FEBRUARI 2015 BLIJKT:

AANVAARDING VAN ONTSLAG ALS ZAAKVOERDER DHR EDDY DE BIE, WONENDE TE 2600 BERCHEM, DEKEN DE WINTERSTRAAT 1 MET INGANG VANAF 01/0312015,

TEVENS WERD ER KWIJTING VERLEEND VOOR UITGEVOERD MANDAAT

DHR LUC DE HERDT

ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 20.08.2009 09592-0209-016
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 18.07.2008 08422-0376-017
27/05/2008 : ANT000955
05/09/2007 : ANT000955
23/02/2007 : ANT000955
27/11/2006 : ANT000955
27/07/2006 : ANT000955
03/08/2005 : ANT000955
17/09/2004 : ANT000955
14/06/2004 : ANT000955
28/05/2004 : ANT000955
20/01/2003 : ANT000955
12/12/2002 : ANT000955
05/07/2002 : ANT000955
05/12/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & T ANTWERPEN, AFGEKORT : COMOVE - TILMONT…

Adresse
JACOB VAN ARTEVELDSTRAAT 30 2640 MORTSEL

Code postal : 2640
Localité : MORTSEL
Commune : MORTSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande