A & T HASSELT

BV CVBA


Dénomination : A & T HASSELT
Forme juridique : BV CVBA
N° entreprise : 435.735.975

Publication

02/05/2014 : WIJZIGING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 11/03/2014 BUJKT DE VERPLAATS1NG VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL NAAR KERAMIEKSTRAAT18 TE 2801 HEFFEN.

DIT MET INGANG VANAF 11 MAART 2014.

DHR LUC DE HERDT

GEDELEGEERD BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
27/05/2014
Meid Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

FLEG

16 MEI 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

111111.111101111

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0435735975

A" StT HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel KERAMIEKSTRAAT 18 - 2801 HEFFEN

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG BESTUURDER-GEDELEGEERD BESTUURDER

CONFORM BESLUIT DER BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 15/05/2014 IS ER BESLOTEN:

ONTSLAG ALS BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER VAN ACTIVE TAX CONSULTANTS

BVBA, KLEINE STEENWEG 193B, 2221 HEIST-OP-DEN-BERG, BE 0894.674,154, WETTELIJK "

VERTEGENWOORDIGD DOOR DHR WALTER VAN DEN BRANDE, MET INGANG VANAF 15/05/2014

TEVENS WERD ER KWIJTING VERLEEND VOOR UITGEVOERD MANDAAT

DHR LUC DE HERDT

GEDELEGEERD BESTUURDER

.... .... .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

03/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 29.08.2014 14503-0289-018
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 28.08.2012 12457-0009-015
15/06/2012
ModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

be a 13( st-

ICI

[

Ondernerningsnr : 0435735975

Benaming

(voluit) ; A&T HASSELT

(verkort) :

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : GENKERSTEENWEG 204 - 3500 HASSELT (volledig adres)

Onderwerp akte: BENOEMING - ONTSLAG BESTUURDER

BENOEMING ALS BESTUURDER VAN ALVACO CONSULTING NV, GENKERSTEENWEG 204, 3500 HASSELT, BE 0450.658.924, WETTELIJK VERTEGENWOORDIGD DOOR DHR LUC DE HERDT MET INGANG VAN 1 APRIL 2012.

DE RAAD VAN BESTUUR BENOEMT ALVACO CONSULTING NV ALS GEDELEGEERD-BESTUURDER.

DHR LUC DE HERDT

GEDELEGEERD BESTUURDER

*I. esaIsI*NI

I

iII

i

i

I NA

RECPTBANK VAN KOOPHANDEL

0 6 -06- 2012

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteIIIIllIHU1UhIIHII II IIINlllln

*12097665*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 -05- 2012

HASSELT

vra-tieOndernemingsnr: 0435735975

Benaming

(voluit) : A&T HASSELT

(verkort) :

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : GENKERSTEENWEG 204 - 3500 HASSELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING - ONTSLAG BESTUURDERBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

HERBENOEMING ALS BESTUURDER VAN DHR LUC DE HERDT, WONENDE TE 2970 SCHILDE - ELZENDREEF 17 MET INGANG VAN 1 APRIL 2012 VOOR EEN PERIODE VAN 6 JAAR.DE RAAD VAN BESTUUR HERBENOEMT DHR LUC DE HERDT ALS GEDELEGEERD-BESTUURDER.

DHR LUC DE HERDT

GEDELEGEERD BESTUURDER

op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/03/2012
k~~]~ :. 4~!.x J. Mcd Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 -03- 2012

HAtege

111111J11,11.11!INIII)111,11111

V bob

aa

Bel Staf

Ondernemingsar : 0435735975

Benaming

(voluit) : A&T HASSELT

(verkort) :

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : GENKERSTEENWEG 204 - 3500 HASSELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING - ONTSLAG BESTUURDER

BENOEMING ALS BESTUURDER VAN ACTIVE TAX CONSULTANTS BVBA, L. CARRESTRAAT 93A, 2220 HELST-OP-DEN-BERG, BE 0894.674.154, WETTELIJK VERTEGENWOORDIGD DOOR DHR WALTER VAN DEN BRANDE MET INGANG VAN 1 MAART 2012.

DE RAAD VAN BESTUUR BENOEMT ACTIVE TAX CONSULTANTS BVBA ALS GEDELEGEERD-BESTUURDER.

DHR LUC DE HERDT

GEDELEGEERD BESTUURDER

Bijlagen Ti j Iet-$T isch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 07.07.2011 11268-0001-015
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 26.06.2009 09296-0321-016
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 16.07.2008 08425-0208-016
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 17.11.2006, NGL 21.12.2006 06918-0901-015
27/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 15.12.2005, NGL 26.01.2006 06026-3305-015
21/12/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 15.10.2004, NGL 14.12.2004 04852-4971-015
24/12/2003 : ME. - JAARREKENING 30.06.2003, GGK 14.11.2003 03840-3346-015
24/01/2003 : HAT000634
16/01/2003 : HAT000634
15/03/2002 : HAT000634
10/10/2001 : HAT000634
25/01/2000 : HAT000634
12/01/1999 : HAT000634
01/01/1995 : TGT137
19/11/1993 : TGT137
01/01/1993 : TGT137
01/01/1992 : TGT137
14/02/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & T HASSELT

Adresse
JACOB VAN ARTEVELDSTRAAT 30 2640 MORTSEL

Code postal : 2640
Localité : MORTSEL
Commune : MORTSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande