A & T MECHELEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & T MECHELEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 431.696.718

Publication

03/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 29.08.2014 14503-0287-017
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 11.07.2013 13287-0017-015
22/03/2013
Mod Worct 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsar : 043'1.696.718

Benaming

(voluit) : A&T MECHELEN

(verkort) :

ELEGD

t 3 -03- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDE _ .~E]1 CHELEW

Rechtsvorm : BV BVBA

Zetel : KERAMIEKSTRAAT 18, 2801 HEFFEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

CONFORM BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 7 FEBRUARI 2013 WERD ER UNANIEM BESLOTEN:

AANVAARDING ONTSLAG ALS ZAAKVOERDER VAN DE HEER WALTER MOENS, ZEVENDAGWAND 11, 9200 DENDERMONDE EN DIT MET INGANG VAN 7 FEBRUARI 2013.

LUC DE HERDT

ZAAKVOERDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

t

Voor-behoudei aan het Belgisch Staatsbaat

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 28.08.2012 12457-0007-015
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 20.07.2011 11305-0285-015
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.07.2010 10287-0402-014
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 24.06.2009 09271-0166-014
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 14.07.2008 08394-0270-014
23/08/2007 : MET000527
11/07/2006 : MET000527
03/08/2005 : MET000527
09/07/2004 : MET000527
15/06/2004 : MET000527
22/07/2003 : MET000527
29/01/2003 : MET000527
10/07/2001 : MET000527
22/12/2000 : MET000527
14/08/1999 : MET000527
01/06/1999 : DET000117
18/05/1999 : DET000117
30/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & T MECHELEN

Adresse
JACOB VAN ARTEVELDSTRAAT 30 2640 MORTSEL

Code postal : 2640
Localité : MORTSEL
Commune : MORTSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande