A Z INTERNATIONAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A Z INTERNATIONAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 403.435.272

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 23.06.2014 14210-0483-011
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 24.06.2014 14215-0127-011
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.07.2014, NGL 16.07.2014 14318-0169-008
26/11/2012
Mod Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belymerl

Staatsblad

*12190511" Griffie 14 KIV, 2D1/Ondernerningsnr . 0403435272

Benaming

. A Z International

rver><ort;

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel - Drink 19 bus 13, 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering der aandeelhouders dd 28 september 2012 heeft volgende zaakvoerder met ingang van 30 september 2012 ontslagen:

* de heer M. El azzouti;

Vanaf 1 oktober 2012 is de heer Ibrahim El Jamili, Vlietstraat 3, 2070 Zwijndrecht, de nieuwe zaakvoerder. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering der aandeelhouders anders beslist

Ibrahim El Jamili,

Zaakvoerder

ap fst2 b[z var, Ls11k S v_" '^'=s3 del Recto Nan" :.s" hoeda s~^~ ~ ~, ~; rrlt notar:s f e~ F, ',ar+ de rersoicir,en;

rG'CttSpc'S: , . , " . ' ..n r7e'Uq te :e(jer11'1ocrCiigerk

Verso Naarn en handteken .s ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/02/2015
Motl Word 11.3

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111 10

k

s

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

06 FEB. 2015

afdellne ergen

Ondernemingsar : 0403 435 272

Benaming

(voluit) : A Z International

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Drink 19 bus 13, 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft op 25 januari 2015 beslist om:

De heer Ibrahim El Jamili, Vlietstraat 3, 2070 Zwijndrecht te ontslaan als zaakvoerder vanaf 25 januari 2015.

De heer Mhamed El Azzouti, Drink 19 bus 13, 2140 Antwerpen, aan te stellen als zaakvoerder vanaf 25

januari 2015.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering der aandeelhouders anders beslist.

Zaakvoerder

Mhamed El Azzouti.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 17.09.2010 10546-0318-011
19/11/2009 : BL290917
03/09/2009 : BL290917
18/07/2008 : BL290917
08/05/2008 : BL290917
31/08/2007 : BL290917
04/06/2015
MW Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

D

" 15~ 00 1"

bs

B St.

Ondernerningsnr : 0403.435.272

Benaming

(voluit) : A-Z INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : DRINK 19 i31JS 13, 2140 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BENOEMING ZAAKVOERDERS EN WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De bijzondere algemene vergadering der aandelhouders heeft op 19 mei 2015 beslist om:

De heer El Azzouti Mhamed, Drink 19 bus 13, 2140 Antwerpen te ontslaan als zaakvoerder vanaf 19 mei 2015.

De heer Naranjo Caballero Manuel, Sint Paulusplaats 22, 2000 Antwerpen aan te stellen als zaakvoerder vanaf 19 mei 2015

De heer Prieto Garcia Julio, Sint Paulusplaats 22, 2000 Antwerpen aan te stellen als zaakvoerder vanaf 19 mei 2015

De heer Correa Gonzalez Jose, Sint paulusplaats 22, 2000 Antwerpen aan te stellen als zaakvoerder vanaf 19 mei 2015

De zaakvoerder heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang van' 19 mei 2015 naar volgend adres:

Hilda Ramstraat 62 2600 Berchem

Naranjo Caballero Manuel Zaakvoerder

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 6 MEI 2015

a fdelin %lep en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2006 : BL290917
20/07/2005 : BL290917
11/10/2004 : BL290917
13/10/2003 : BL290917
25/09/2002 : BL290917
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 30.09.2015 15640-0178-009
09/09/2000 : BL290917
04/11/1999 : BL290917
01/01/1992 : BL290917
01/01/1986 : BL290917
29/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
09/02/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A Z INTERNATIONAL

Adresse
BOOMSESTEENWEG 280 BUS 1 2020 ANTWERPEN 2

Code postal : 2020
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande