A. L. LIEM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. L. LIEM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 820.261.197

Publication

29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.08.2014, NGL 22.09.2014 14595-0365-010
24/09/2013
~ Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 13 SEP 2013

Voor- 111111111311,111111.11,11J11

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

IAOrtdernenhingsnr : 0820.261.197 Benaming

(voluit) (verkort) :

A. L. Liem

Rechtsvorm : BVBVBA

Zetel : Grote Singel 90, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de zaakvoerder dd 20/08/2013 blijkt dat met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel verplaatst wordt naar Museumstraat 21, 2000 Antwerpen

Liem An Liong

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.08.2012, NGL 13.08.2012 12406-0365-010
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 12.10.2011 11578-0552-009

Coordonnées
A. L. LIEM

Adresse
MUSEUMSTRAAT 21 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande