A. SCHRYVERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. SCHRYVERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.217.304

Publication

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 23.08.2012 12447-0465-009
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 29.07.2011 11362-0041-009
21/02/2011
*iiaaaaei

Mod 2.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E. R

0 9 -02- 2011

GRIiFFI RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Vi

beha

aat

Bel! Stam

Ondernemingsnr : 0879.217.304

Benaming

(voluit) : A. SCHRYVERS

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Brusselsesteenweg 274 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN UITBATINGSZETEL;

Uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 november

2010 blijkt dat de maatschappelijke zetel en de uitbatingszetel verplaats zal worden naar Baron Eduard

Empainlaan 39 te 2800 Mechelen en dit vanaf 27 november 2010

Handtekening,

Ann Schryvers

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste btz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 27.07.2010 10358-0208-009
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 13.06.2009 09237-0302-009
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 04.07.2008 08362-0238-009
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 09.07.2007 07400-0208-009
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 18.08.2016 16435-0523-009

Coordonnées
A. SCHRYVERS

Adresse
EMPAINLAAN 39 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande