A.A.G. NYS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.A.G. NYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 415.297.481

Publication

03/09/2014 : TU040730
12/11/2014
Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mal Word 11.1-

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

---N DOFgelegd-tie~. '.~fie vn n ri n RECHTBANK VAN KOOPHANDEY,

3 t OKT. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT elrl:ttigier

Ondernemingsnr : 0415.297.481

Benaming

(voluit) : A.A.G. NYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Zandbergen 6, 2480 Dessel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en uitbatingszetel

Uit de notulen van de zaakvoerders, gehouden op 27 september 2014, blijkt het volgende besluit :

De maatschappelijke zetel en uitbatingszetel van de vennootschap wordt met ingang vanaf 1 oktober 2014 verplaatst naar Zandbergen 3, 2480 DesseL

Tho zaa q-,.er

sl '.end eitreksel

1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2013 : TU040730
10/09/2012 : TU040730
19/04/2011 : TU040730
09/09/2010 : TU040730
17/07/2009 : TU040730
03/10/2008 : TU040730
05/08/2008 : TU040730
10/08/2007 : TU040730
31/07/2006 : TU040730
12/07/2005 : TU040730
19/11/2004 : TU040730
13/07/2004 : TU040730
28/01/2004 : TU040730
04/07/2003 : TU040730
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.07.2015, NGL 28.08.2015 15564-0260-015
07/08/2002 : TU040730
01/09/1998 : TU40730
05/05/1995 : TU40730
07/08/1993 : TU40730
29/12/1990 : TU40730
06/06/1986 : TU40730
01/01/1986 : TU40730

Coordonnées
A.A.G. NYS

Adresse
ZANDBERGEN 3 2480 DESSEL

Code postal : 2480
Localité : DESSEL
Commune : DESSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande