A.B. CONSULTANCY VAN DER WIJDEN

Société en commandite simple


Dénomination : A.B. CONSULTANCY VAN DER WIJDEN
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 860.670.409

Publication

23/01/2013
fi71 NMd Wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

muon

Neergelegd tel ~grifffe Rechtbank

p barik

Van f(00phatisl 1 t3 Antwerpen,

10 JAN 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0860.670.409

Benaming

(voluit) : A.B. CONSULTANCY VAN DER WIJDEN

(verkort) ;

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Cyriel Buyssestraat 88, 2020 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging doel en verlaging boekjaar

BIJZONDER VERSLAG DD 25/91/2012 TE 14h00 AAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Verlenging boekjaar

De vergadering beslist met eenparigheid van aile stemmen het huidige boekjaar te verlengen tot 30 september 2013 en vervolgens het boekjaar aan te passen om het te doen lopen van 1 oktober tot 30 september.

2. Wijziging doel

Het doel van de vennootschap wordt als volgt geherformuleerd:

Bijdragen tot het ecologische beheer van de natuur en natuurobservatie stimuleren door:

" tuinonderhoud

" natuurfotografie en -opnames

" geven van cursussen mbt natuur

" vertalingen

De vennootschap ontplooit geen activiteiten in of in relatie tot gebieden binnen het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

Van der Wijden Bene~ oppk

ot

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
A.B. CONSULTANCY VAN DER WIJDEN

Adresse
CYRIEL BUYSSESTRAAT 88 2020 ANTWERPEN 2

Code postal : 2020
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande