A.B.C. LETTERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.B.C. LETTERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 450.497.593

Publication

03/02/2014 : AN297621
15/02/2013 : AN297621
16/04/2012 : AN297621
18/04/2011 : AN297621
10/02/2011 : AN297621
20/01/2010 : AN297621
05/02/2009 : AN297621
15/01/2007 : AN297621
20/01/2006 : AN297621
17/07/2015
Mod PDF 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtban : tfan koophandel

r`,n,varaan

C1 6 JULI 2W5

Griffie

afdeling Antwerpen

~

ASI

15 3871

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : 0450.497.593

ABC LETTERS

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Turnhoutsebaan 492, 2110 Wijnegem, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders Tekst :

De zaakvoerder heeft op 26-06-2015 beslist de zetel van de Vennootschap over te brengen naar Voorkempenlaan 17 te 2900 Schoten. Deze wijziging gaat in op 01-07-2015.

Van Santvilet Jozef

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Link vermelden : Recto : iJaam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de persoofn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/01/2005 : AN297621
13/01/2004 : AN297621
12/08/2003 : AN297621
01/04/2003 : AN297621
11/01/2001 : AN297621
02/02/2000 : AN297621
01/01/1997 : AN297621
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.12.2015, NGL 12.01.2016 16011-0342-014
28/07/1993 : AN297621
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 20.12.2016, NGL 30.01.2017 17031-0286-013

Coordonnées
A.B.C. LETTERS

Adresse
VOORKEMPENLAAN 17 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande