A.B.N.B. NORHAI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.B.N.B. NORHAI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.057.673

Publication

31/05/2013
MOD 11.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

- gTltTle l''R de#i:cs~

(

, "

~ Griffie~'~ t)~~,,.= '=`~, 0s

~

22 FMI 203

u

i a

Ondernemi ngsnr. : 456057673 Benaming (voluit) : A" B" N" B, NORHAI

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : TURNHOUTSEBAAN 81, 2140 BORGERHOUT

(volledig adres)

Onderwernfen) akte : Ontbinding

Bij vonnis van 27 november 2012 spreekt de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen de ontbinding uit van de bvba A.B.N.B. NORHA1, met zetel te 2140 BORGERHOUT, Turnhoutsebaan 81, en stelt Mr.P.RAUTER, advocaat te Antwerpen, Hovestraat 28, te 2650 Edegem, aan als vereffenaar.

De Vereffenaar

P. RAUTER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 23.12.2009 09904-0160-009
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 23.01.2009 09021-0120-012
14/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 07.11.2007 07797-0370-012
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 22.12.2006 06927-3244-011
06/12/2006 : AN312641
24/01/2006 : AN312641
03/10/2005 : AN312641
29/03/2005 : AN312641
27/07/2004 : AN312641
09/07/2004 : AN312641
12/08/2003 : AN312641
11/09/2002 : AN312641
10/01/2002 : AN312641
09/10/1999 : AN312641
25/12/1997 : AN312641
13/10/1995 : AN312641

Coordonnées
A.B.N.B. NORHAI

Adresse
TURNHOUTSEBAAN 81 2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT)

Code postal : 2140
Localité : Borgerhout
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande