A.C. PROJECTONTWIKKELING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.C. PROJECTONTWIKKELING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.275.726

Publication

03/06/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/11/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
14/09/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/03/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Zetel : Bredestraat 4 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst

De zaakvoerder heeft beslist om de maatschappelijke zetel met ingang van 1

oktober 2010 te verplaatsen naar de Boekenborglei 40 te 2900 Schoten.

Alexander Camerman

zaakvoerder

Op de iastc.te blz. van Luk 8 vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de persoioin(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vc behc aar Bek Staal

Il llhI 1011111 11 1 1 uh uh III

*11048115*

brefee griffie d3 Rechkei Kee: ketvcrpen

ap 18IMAk 11

Da eri9BoP,

Griffie

Ondememingsnr : 0456.275.726

Benaming

(voluit) A.C. Projectontwikkeling

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 28.02.2008 08055-0317-008
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 13.12.2006, NGL 28.02.2007 07062-3257-009
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 14.12.2005, NGL 25.01.2006 06027-0883-014
16/06/2005 : AN334223
23/05/2005 : AN334223
29/06/2004 : AN334223
16/01/2003 : AN334223
08/02/2001 : AN334223
21/03/2000 : AN334223
07/05/1997 : TU78056
08/11/1995 : TU78056

Coordonnées
A.C. PROJECTONTWIKKELING

Adresse
BOEKENBORGLEI 40 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande