A.D.E.D.M.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.D.E.D.M.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.061.890

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0141-017
11/12/2014
Mod wortl 11.1

i t. = ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RevhtttENtlt ven l:oopttenKl

Anhvzrpm

02 DEC. 201k

Griffie

^fdalin Anhn~n

I.

Ondernemingsnr : 0471.061.890 Benaming

(voluit) : A.D,E.D.M. (verkort) :

~

IIII IIUIII I III i uI

" 19220975*

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1

Zetel : Ringlaan 85, 2170 Merksem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel + wijziging zaakvoerder.

Bijzondere vergadering dd 30.10.2014

Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.

op de dagorde

1. wijziging maatschappelijke zetel vanaf 30.10.2014 naar Wandeldijk 1 2050 Antwerpen.

2. ontslag van mevrouw Houthoop An als zaakvoerster met ingang van 31.10.2014.

3. benoemen van de heer De Munck Dave als zaakvoerder met ingang van 31.10.2014

Met eenparigheid van stemmen worden alle voorstellen aangenomen en nemen onmiddellijk een aanvang. De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Wandeldijk 1, 2050 Antwerpen.

Mevrouw Houthooft An wonende te 2170 Merksem, Ringlaan 85 wordt ontlast van haar mandaat van zaakvoerster met ingang van 31.10.2014 mevrouw Houthooft An krijgt gehele ontlasting van haar mandaat als zaakvoerster tot en met 31.10.2014. De heer De Munck Dave wonende te 2070 Zwijndrecht Lindenstraat 188 wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang van 31.10.2014.

Geen verdere punten, de vergadering sluit.

zaakvoerder Houthooft An

De Munck DaveBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/09/2013
~ u~ 4~~ ` J Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan hel Belgisc! Staatsbh 11111 *13 145837*It9rg'eiegrf !et griffie re, Rechea van Koophandel re Antwerpen{

Griffie 16 SEP. 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.061.890

Benaming

(voluit) : A.D.E.D.M.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lindekensweg 8 2160 WOMME.GEM.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel.

Bijzondere vergadering dd 05/09/2013

Alle aandelen zijn vertegenwoordigd,

op de dagorde

1. wijziging maatschappelijke zetel vanaf 05/09/2013 naar Ringlaan 85 2170 Merksein

Met eenparigheid worden beide voorstellen aangenomen en nemen onmiddellijk een aanvang. De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Ringlaan 85 2170 Merksem.

Geen verdere punten, de vergadering sluit.

zaakvoerder

Houthooft An

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13378-0548-013
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0362-012
17/07/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblat

Mod Word 11.1

weei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II 11111111l111l11611j11111 IIOndernemingsnr 0471.061.890

Benaming

(voluit) A.D.E.D.M.

(verkort):

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kloosterstraat 38 2000 Antwerpen.

(volledig adres)

Onderwerp akte Wijziging maatschappelijke zetel.

Bijzondere vergadering dd 15/03/2012

Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.

op de dagorde

1. wijziging maatschappelijke zetel vanaf 15 03 2012 naar Lindekensweg 8 2160 Wommelgem

Met eenparigheid worden beide voorstellen aangenomen en nemen onmiddellijk een aanvang. De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Lindekensweg 8 2160 Wommelgem.

Geen verdere punten, de vergadering sluit.

zaakvoerder

Houthooft An

Neergelegd ter griffie van de Rechtbaffic van Koophandel le Anlwerpen,

016 el 2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 26.07.2011 11336-0577-011
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 13.07.2010 10298-0463-011
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 12.08.2009 09568-0016-011
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 13.08.2008 08564-0025-010
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 30.07.2007 07516-0364-014
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 29.08.2006 06710-2811-016
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 24.10.2005 05833-4533-010
19/07/2005 : AN339358
04/10/2004 : AN339358
11/06/2004 : AN339358
22/07/2003 : AN339358
02/01/2003 : AN339358
15/08/2001 : AN339358
04/05/2000 : ANA062993

Coordonnées
A.D.E.D.M.

Adresse
RINGLAAN 85 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande