A.J. ENGELVAART HOLDING B.V.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.J. ENGELVAART HOLDING B.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 831.753.917

Publication

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.09.2013, NGL 13.11.2013 13661-0586-010
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.09.2012, NGL 28.09.2012 12589-0579-009
09/08/2012
Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0831.753.917

Benaming

(voluit) : A.J. ENGELVAART HOLDING B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Listdreef 28 - 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging bij beslissing van de gemeente

Naar aanleiding van aanpassingswerken heeft de technische dienst van de gemeente Schoten beslist tot hernummering van het adres van de vennootschap met ingang van 24 april 2012.

Oud adres: Listdreef 28 -- 2900 Schoten

Nieuw adres: Listdreef 2810003  2900 Schoten

Volmacht

Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of Mevrouw Christine Melo, Vijverlaan 54, 2970 Schilde, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondememingsloket en BTW-administraties.

Adriaan Engelvaart

Zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

tti

tel X0ophandel te Arltyverpen, op

JUL241C

Griffie

1lIIHli llhIflIII 1III II lll1 Ill 1flhl

" 12139609*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.10.2011, NGL 18.11.2011 11613-0105-009
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 29.07.2015 15378-0451-011

Coordonnées
A.J. ENGELVAART HOLDING B.V.

Adresse
LISTDREEF 28, BUS 0003 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande