A.L.V.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.L.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.351.717

Publication

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 31.08.2012 12549-0513-011
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 22.08.2011 11421-0457-011
12/08/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

INN~I~II~I~I~DI~~NMN~IM

*11124896"

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

kleergeleedl .griee " vffn #,<e Weirebesk van lloo,vhadel Je Aeldwerpe:n, ,rte

0 2 AUG. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0448351717

Benaming

(voluit) : A.L.V.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ernest Jouretlaan 34 te 2650 Edegem

Onderwerp acte : adreswijziging

De zaakvoerder van de vennootschap deelt mede dat de maatschappelijke zetel verplaatst wordt naar: Pieter van den Bemdenlaan 32 bus G1 te 2650 Edegem en dit vanaf 12/08/2011.

L. Verhavert zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 24.08.2010 10446-0422-009
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 18.08.2009 09590-0126-009
26/11/2008 : AN293362
09/09/2008 : AN293362
03/07/2008 : AN293362
21/06/2007 : AN293362
06/06/2005 : AN293362
01/07/2004 : AN293362
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 30.07.2015 15375-0483-010
27/10/2003 : AN293362
30/06/2003 : AN293362
02/09/2002 : AN293362
01/08/2001 : AN293362
11/01/2001 : AN293362
15/10/1998 : AN293362
27/10/1992 : AN293362

Coordonnées
A.L.V.

Adresse
BEMDENLAAN 32, BUS G1 2650 EDEGEM

Code postal : 2650
Localité : EDEGEM
Commune : EDEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande