A.N.J. INTERNATIONAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.N.J. INTERNATIONAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 470.479.494

Publication

16/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/06/2013
Motl Ward 11.1

ln de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBAle VAN KOOPHANDEL

14 -06- 2013

HAsfekTieu

Ondernemingsar : 0470479494

Benaming

(voluit) : elegant investments bvba

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : fabrieksstraat 145 3900 overpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel en ontslagzaak voerder en nieuwe zaakvoerder

Op de vergaderring van 10/06/2013 is beslist dat de maatschappelijke zetel verplaats wordt naar De keyserlei 5 2018 Antwerpen.

en op 13/06/2013 neemt zaakvoerder steegmans niki woond te zonhoven dorpsplein 14 3520 zonhoven ontslag met onmiddelijke ingang. en Wordt Thijmen Douwe Maarten Vermeulen de nieuwe zaakvoerder woont te 1243kw Graveland zuidereinde 254 nederland

zaakvoerder steegmans niki Vernaulen Imijmen

(cnts.legiemend) Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2013
Mod Word 11.1

11-77P

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rcetbcm v>`n knophandel

05 APR. 2013

to t!ASSE .Ti

Griffie

III i wj5 392*u~ou i u

i

i

IQ

Ondernemingsnr 0470479494

Benaming

(voluit) Elegant Investments

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Dorpsstraat 16 3520 zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel

op de vergadering van 22)03/2013 is beslist dat de maatschappelijke zetel verplaats wordt naar de fabrieksstraat 145 3900 te overpelt

zaakvoerder steegmans niki

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.07.2012, NGL 01.08.2012 12371-0091-010
10/07/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

111111!1M111Fil

V

beh aa Be

Stakeilt vati xaOAUANoaL

1 8 iUtt 20i2

'11.1A$SCt.TOndeinemingsnr : 0470.479.494

Benaming (voluit) : Elegant Investments

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Langven 8 - 3945 Ham

Onderwerp(en) akte : wijziging doel  verplaatsing maatschappelijke zetel 

wijziging statuten

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde, te Zonhoven, op 15 juni

2012 dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "Elegant Investments" met

eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 3520 Zonhoven, Dorpsstraat 16.

Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:

1. De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Zonhoven Dorpsstraat 16..

2. Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere

plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot

het Belgisch Staatsblad

TWEEDE BESLISSING

Kennisname van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 maart

2012 alsmede van het verslag van de zaakvoerder omtrent de voorgenomen doelswijziging.

DERDE BESLISSING.

Doelswijziging, zodat artikel 4 van de statuten voortaan luidt als volgt:

De vennootschap heeft tot doel :

* Uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van restaurants, snackbars, frituren, sandwichbars, tearooms, verbruiksalons, herbergen, cafs, tavernes, bars, hotels, logementhuizen, motels en alle vormen van logement, eet  en ontspanningsinstellingen, de verkoop en het leveren van maaltijden en bereide schotels, het inrichten van banketten en het verzorgen en opdienen van maaltijden zelfs buiten haar instellingen;

* Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficintie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrilfsleiding, enz.

* Management activiteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit op controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;

* Overige activiteiten in verband met administratie;

* Vervaardigen van chocolade en chocoladeproducten;

* Overige vormen van onderwijs, opleiding, training;

* Overige zakelijke dienstverlening;

* Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk de gehele of gedeeltelijke voltooiingwerken of de cordinatie hiervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen, voegwerken, chapewerken dakbedekking in alle materialen,

t r 9 isolatiewerken tegen vochtigheid, thermische-, en geluidsisolatie, vloer-, en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin-, en marmerwerken, timmer-, en schrijnwerk, glaswerk, schilder-, en behangwerk, centrale verwarming, lood-, en zinkwerk, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken, restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken, wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort; leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;

* De aanleg van telecommunicatielijnen en  netten;

* Aanleg en onderhoud van diverse terreinen;

* Verkoop van auto  onderdelen en toebehoren;

* Schoonmaakwerkzaamheden zowel in de priv als ondernemerssector;

* Verhuur van rollend materieel en machines, aannemers materiaal en landbouwmateriaal;

* Import- export, groothandel en kleinhandel van verlichting en toebehoren;

* Vervoer over de weg voor rekening van derden;

* Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, lucht of te water evenals koerier  en verhuisdiensten, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autoverhuur;

* Onderneming voor het organiseren van evenementen;

* Verkoop en verhuur van weefmateriaal. Verkopen en verhuren van machines en toestellen aan bedrijven en particulieren;

* Textiel, kleding, elektro-apparaten en tombola artikelen;

* Keukens, meubelen, geschenkartikelen en huishoudelijke apparaten;

* Garage, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen;

* Werkplaats voor het herstellen van koetswerk;

* Plaatsen van LPG installaties in rollend materieel;

* Plaatsen van banden, uitlaten, trekhaken bij rollend materieel;

* Nieuwe en occasiewagens;

* Kruidenierswaren, met verkoop van groenten, fruit, dranken, huishoudartikelen.

* Onderneming voor Schoonheidsspecialist omvattende:

* het versieren, verlengen of modelleren van teen  of vingernagels

* het plaatsen van kunstnagels , het ontharen , het masseren

* hand- en voetverzorging

* kleinhandel in schoonheidsproducten

* Bloemen en planten;

* De groot- en kleinhandel, in en uitvoer, koop en verkoop van bloemen en planten en alle andere producten van land en tuinbouw, land- en tuinbouwmaterieel en gereedschappen, sier- en decoratievoorwerpen alsook geschenkartikelen en tuinmeubelen;

* De teelt van gewassen, bloemen, planten en bomen en diensten in verband met deze activiteit;

* Algemene voeding zuivelhandel, brood- en pasteibakkerij;

* Vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel;

* Aankoop en verkoop, verhuring van onroerende goederen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

Luik B - Veevnln

Dit doel dient zo ruim mogelijk genterpreteerd te worden . Daartoe kan de vennootschap samenwerken met , deelnemen in , of gelijk welke wijze , rechtstreeks of onrechtstreeks , belangen nemen in andere ondernemingen .

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen , onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven , inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile , industrile , financile , roerende of onroerende handelingen verrichten rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan of ten dele te vergemakkelijken

VIERDE BESLISSING.

Machtiging aan de instrumenterende Notaris om de statuten van de vennootschap te

cordineren en neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

3)- Voor-behouden aan het Belgisch StaatsbladTegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging;

- verslag zaakvoerder, alsmede staat van actief en passief

gecordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2012
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

illiq11111M11111

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 0 -06- 2012

H9gRIT

Ondernemingsnr : 0.470.479.494

Benaming

(voluit) Elegant Investments

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : dorpstraat 16 - 3520 Zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging zaakvoerder.

Bijzonder Algemene Vergadering van 19 juni 2012.

Op de Bijzonder Algemene Vergadering van 19/06/2012 werd akte genomen van het ontslag van'ressens Marc als zaakvoerder en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden. Er wordt decharge verleend voor zijn:

beheer.

Als nieuwe zaakvoerder wordt aangesteld Steegmans Niki wonende Dorpstraat 16A te 3520 Zonhoven,

Getekend,

Steegmans Niki

Zaakvoerder,

Op de laatste blz. van Luk l vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/10/2011 : AN641438
19/10/2011 : AN641438
13/03/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/01/2010 : AN641438
08/12/2008 : BL641438
04/12/2008 : AN641438
10/01/2008 : BL641438
08/11/2007 : BL641438
19/12/2006 : BL641438
02/01/2006 : BL641438
28/02/2005 : BL641438
11/08/2004 : BL641438
17/02/2004 : BL641438
05/01/2004 : BL641438
03/01/2003 : BL641438
15/03/2002 : BL641438

Coordonnées
A.N.J. INTERNATIONAL

Adresse
DE KEYSERLEI 5 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande