AAA-POLIS J.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AAA-POLIS J.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.657.315

Publication

18/09/2013
11

1

tt1,1031

NI

Mod Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neigelegd ter griffie van de Reahtbank van Koophandel te Antwerpen,

Griffie Oit SEP 2015

Ondernemingsnr : 0432657315

Benaming

(voluit) : AAA-POLIS J.

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Winkelstap 83 - 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder van 25 april 2013

Bij beslissing van de zaakvoerder, wordt met ingang van heden, de maatschappelijke zetel verplaatst naar Winkelstap 79 te 2900 Schoten.

Steven D'hondt

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 11.07.2013 13305-0238-014
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 28.09.2012 12599-0522-014
08/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 06.12.2011 11628-0518-015
29/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 18.11.2010 10610-0504-015
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 24.07.2009 09497-0083-014
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 19.11.2008 08819-0313-013
27/02/2008 : AN260369
28/08/2007 : AN260369
30/06/2005 : AN260369
20/07/2004 : AN260369
07/08/2003 : AN260369
14/08/2002 : AN260369
21/11/2001 : AN260369
15/08/2001 : AN260369
30/12/1987 : AN260369
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 15.06.2016 16184-0423-014

Coordonnées
AAA-POLIS J.

Adresse
WINKELSTAP 79 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande